BIG Colo

Paketpris Colocation: 8 950 kr/mån

Colocation med hög driftsäkerhet centralt liggande datahallar. All kompetens finns inom bolaget. Därför kan vi erbjuda tjänster och lösningar som är specialdesignade för olika typer av företag och organisationer. Vi utgår helt och hållet från era behov. Och vi finns där för er hela tiden – oavsett om ni behöver skala upp eller ner.

Med BIG Colo får du ett helt rack inklusive redundant strömförsörjning, 1000 Mbit/s flatrate, UPS, kylsystem, skalskydd, jour, egen access till serverhallen, SLA 99,997% samt lägsta elpris.

Pris: 8 950 kr/mån. 

Vill du prata med oss om colocation? Ring 010-510 00 00 så hjälper vi till.

Vill du veta mer om våra serverhallar innan du bestämmer dig? Inga problem! Här kan du få en förhandstitt. För mer specifik information ber vi dig att ringa eller mejla oss. Pionen  Thule   St Erik   Lajka   Sparven

Det här ingår i BIG Colo

1. Helskåp (40 HE)

2. 1 000 Mbit/s dedikerad bandbredd (flatrate).

3. Säkerhet: UPS, kylsystem, bemanning, kameraövervakning, redundans, jour dygnet runt och skalskydd.

4. Ström: 2x16A redundant strömförsöjning.

5. Frihet: Ni har egen access 24/7-365.

6. SLA 99,99%: Du vet den där garantin på att tjänsterna fungerar, så att ni får ersättning om det ligger nere. Det som de andra operatörerna aldrig nämner eftersom de inte har ett eget nät och det är så dyrt. Det ingår hos oss!

7. Garanterat lägsta elpris: Bahnhof samlar in värmen från alla servrar! Det ger varmvatten och uppvärmning till tusentals bostäder genom fjärrvärmenätet. Det i sin tur gör att vi kan garantera våra kunder lägst elpris!

Den bästa platsen för din server

Bahnhof är världsledande vad gäller miljövänlig energianvändning i datahallar. Datahallen Thule i Stockholm innehar miljömärkningarna Triple Green och CEEDA på guldnivå.

När du ställer din server hos oss blir den en del av vårt gröna kretslopp som respekterar, tar tillvara på och ger tillbaka till naturen. Vi har ett nära samarbete med vattenkraftverk och andra energianläggningar för att utvinna, utbyta och återvinna energi, och är på så sätt en del av ett långsiktigt och hållbart energiekosystem.

Vi verkar i symbios med naturen med 100% förnyelsebar el från gröna källor som vi utnyttjar på effektivast möjliga sätt och därefter återvinner med minimalt energitapp, med målet att lämna ett bestående intryck utan något klimatavtryck.

Temperatur och luftfuktighet regleras kontinuerligt för att skapa ett perfekt klimat för dina servrar. Ovanför de varma gångarna sitter fläktluftkylare som suger in den varma luften från servrarna och återcirkulerar den avkylda luften till skåpens framsida. Systemet är temperaturstyrt enligt ASHRAE:s standard.

- Vill ni ha egen svartfiber från Stokab eller Skanova finns stora ODF:er på plats för snabb och smidig inkoppling i samtliga datahallar.

- Hallar och utrymmen för tekniska system har VESDA (-aspirerande) rökdetektorer. Det vanligaste gassläcksystemet i våra hallar använder släckmedlet IG55, som är en blandning av två i atmosfären naturligt förekommande gaser: kväve och argon. I övriga lokaler används joniserande och optiska rökdetektorer.

- Flera av våra anläggningar uppfyller säkerhetsklass 3 och larmklass 3.

- Kameraövervakning från larmcentral.

- Kamera- och larmövervakningssystemet är kopplat till Bahnhofs driftpersonal.

- Larm från UPS:er, kylsystem, ställverk samt dieselgeneratorer är även de kopplade till larmövervakningssystemet.


Det är vanligt att datahallar förses med dubbla elnät på mellanspänning till fastighetens ställverk. På Pionen har t ex ställverken i sin tur dubbla 2 MVA-transformatorer. Alla avsäkringar i anläggningarna övervakas via ett centralt system för exakt debiteringsunderlag; betala bara för den el ni förbrukar. Vi kan tillhandahålla alla standardiserade avsäkringstyper, både på 1- och 3-fas.

För avbrottsfri elförsörjning har alla hallar ett UPS-system som filtrerar bort alla störningar från elnätet. UPS:erna ger batteribackup vid strömbortfall tills dieselgeneratorn startat, vilket sker automatiskt. Skulle serverhallarna drabbas av ett längre strömavbrott tar våra dieselkraftverk över.

Bahnhofs colocation är driftsäker, Sverigebaserad och hållbar.


Pionen   Thule   St Erik   Lajka   Sparven

Ring oss på 010-510 00 00 eller mejla sales@bahnhof.net