Vi använder cookies. Läs mer om vår syn på sekretess.
 

Managed Services – när IT-drift blir affärsutveckling


Valet av IT-drift påverkar idag hela företagets resultat.

Om inte IT-avdelningen är samkörd med bolaget i stort blir affärsnyttan snabbt lidande.

Men att utnyttja de nya möjligheterna – innan konkurrenterna hinner före – ställer höga krav på både IT-avdelningen och bolagets ledning.

För att möta den snabba utvecklingen satsar många företag och organisationer på Managed Services – en mer dynamisk och kostnadseffektiv IT-drift.

Bahnhof erbjuder rådgivning, kostnadskontroll och specialistkompetens.

Många av våra kunder finns inom sektorerna finans och media. Vi är vana vid extremt höga krav. Vi hjälper våra kunder att frigöra tid från delar av IT-verksamheten som Bahnhof kan göra bättre, effektivare och mer kostnadseffektivt. Tiden som frigörs kan istället ägnas till att integrera IT djupare in mot företagets kärna.

Tre av Bahnhofs fundament för att matcha våra kunders affärskrav är därför:

• Tillgång till rätt kompetens och support

• Stor flexibilitet när behovet förändras

• Snabb skalbarhet – både ned och upp

Vi vet att våra kunder vill ha ett aktivt stöd i beslutsfattandet, där kunden tillsammans med oss avgör vilka delar i IT-miljön som Bahnhof kan effektivisera. Genom att kombinera fysisk hosting med moln-, nät- och drifttjänster skapar vi en svårslagen vidd och flexibilitet.

NYHET! Nu utvidgar vi möjligheterna genom att erbjuda Microsoft Azure ExpressRoute som i praktiken fungerar som ett slags brygga mellan det privata och publika molnet. 

Läs mer om Managed Services (PDF)

 

 

Låt oss berätta mer om Managed Services

Ta del av fler tjänster från Bahnhof:

Colocation

Klimatsmart med lågt elpris

Telefoni för framtiden

Betala inget i onödan

Virtuellt Datacenter

Bygg en serverhall i molnet

Secure Connect

Företagets egna privata nät

Bahnhof Cloud

Bahnhof Cloud – VPS on demand

Ring oss på 010-510 00 00 eller mejla sales@bahnhof.net