Bahnhof Cloud – från VPS till hela virtuella datacenter

Våra molntjänster är Based in Sweden!

Beställ VPS direkt här!

Eller behöver du tyngre lösningar? Vi på Bahnhof har 20 års erfarenhet av nät och serverplattformar. Med vår infrastruktur och kunskap kan vi skapa de perfekta förutsättningarna för tillförlitliga virtuella datacenter. Ring oss för rådgivning på 010-510 00 00 eller se vad vi erbjuder här nedan:

Windows 2012 Server
80 SEK/st
st
0
0
100
vCPU
90 SEK/st
st
0
0
256
vMEM
110 SEK/GB
GB
0
0
256
vStorage
1 SEK/GB
GB
0
0
10000
Edge Gateway (Firewall)
395 SEK/st
st
0
0
25
Edge Gateway HA
695 SEK/st
st
0
0
25
Public IP-address
15 SEK/st
st
0
0
256
Backup Premium
4 SEK/GB
GB
0
0
50000Offerera mig direkt

Du vill beställa följande:

Kampanjpriset gäller endast nya Bahnhofkunder.
Produkt Antal Pris per månad
Summa 0 kr
Inga utvalda tjänster

Företagsuppgifter

 
Kontaktperson
Välj hur du vill få fakturorna från Bahnhof:
Jag har läst Bahnhofs allmänna villkor samt särskilda villkor för VDC
Total kontroll

Bahnhof kontrollerar samtliga delar av den infrastruktur som behövs för att du utan avbrott ska kunna använda dina tjänster fullt ut. Många av våra konkurrenter fokuserar på enskilda delar, medan Bahnhof tar kontroll över helheten.

Vi bygger ditt virtuella datacenter djupt integrerat med vår befintliga infrastruktur:

 • Vårt stamnät garanterar hög bandbredd och ultralåga latenstider.
 • Hårdvara från Dell och Cisco samt mjukvara från VMWare kommer till sin fulla rätt i händerna på vårt hosting-team.
 • Du blir oberoende av tredje part!

Den tekniska arkitekturen bygger på celler med ett större antal fysiska maskiner som delar lagringsmedium (SAN) och där enskilda komponenter kan sluta fungera utan driftpåverkan.

Geografiskt står cellerna placerade i Bahnhofs datacenter i Stockholm. Din serverpark blir tilldelad en resurspool, som dina virtuella maskiner sedan delar på. Bahnhof ansvarar för att kapacitet, data och nät alltid finns tillgängligt.

Vi erbjuder helhetslösningar som baserat på dina önskemål kan inkludera kommunikation (internet, VPN-nät, brandväggar), datacenter, serverplattformar och OS/applikationsdrift.Bahnhof svetsar samman servrar, nät och datahallar genom att drifta allt själva, vilket ger dig maximal tillförlitlighet.

Befintlig miljö? Bara bra!

Befintliga virtuella miljöer baserade på VMWare kan anslutas till Bahnhof Virtuellt Datacenter och administreras som en stor miljö.

Du kan enkelt överföra resurser mellan systemen och välja hur du vill fördela belastningen.Perfekt om du redan har investerat i hårdvara som du vill fortsätta utnyttja, men samtidigt vill växa.

Du kan successivt skala upp resurserna i ditt virtuella datacenter allt eftersom du lämnar din fysiska serverpark.

Skalbarhet på riktigt

Ditt virtuella datacenter är fullt skalbart. Betala endast för de resurser du använder, och följ utvecklingen timme för timme, minut för minut, sekund för sekund. Bahnhofs plattform är i princip omöjlig att växa ur.

Via ett webbgränssnitt administrerar du enkelt hela ditt virtuella datacenter. Du har full kontroll över din serverpark och utför själv löpande åtgärder när det passar – målet vid utformningen av tjänsten har varit att ingen funktionalitet från ditt traditionella datacenter skall gå förlorad.

 • Du själv skapar, redigerar och tar bort virtuella maskiner.
 • Du själv skapar fördefinierade templates för dina virtuella maskiner.
 • Du själv administrerar brandväggsfunktioner och regler.
 • Administrera nätverk och IP-adresser, såväl interna som externa.

Eftersom vi ständigt bygger ut vår plattform finns skalbarheten på plats redan innan du behöver den, oavsett om det är en vecka, en månad eller ett år efter det initiala kapacitetsbehovet.

Det betyder att du alltid snabbt kan skala upp vid behov, hålla en trygg och kort planeringshorisont och lita på att du aldrig växer ur din plattform kapacitetsmässigt.

 • Driftsäkerhet genom lång erfarenhet
 • Full kontroll över samtlig infrastruktur
 • Elastisk plattform
 • Inga obehagliga överraskningar

Integritet och sekretess

Bahnhof värnar om våra kunders integritet. Hos oss står er data skyddad, helt inom Sveriges gränser.

Vi själva bygger, äger och underhåller datahallar, serverplattformar och stamnät, utan kompromisser.

Resultatet har blivit en unik kombination av tillgänglighet, driftsäkerhet och dataskydd.

Risken för digitalt industrispionage, sabotage och intrång har förmodligen aldrig varit högre än idag. På Bahnhof är vi helt fokuserade på att skydda våra kunder.

Maximal säkerhet mot avlyssning,företagsspionage, myndighetsövervakning och andra former av intrång i integriteten – det är Bahnhofs löfte. Vi är märkta med Based in Sweden.

 

Frihet från investeringar

Virtuellt Datacenter passar för såväl nystartade som väletablerade företag som vill ha en kostnadseffektiv serverpark i egen regi.

Serverhallar är ofta en stor del i IT-budgeten som inte sällan för med sig oförutsedda utgifter antingen i form av avbrott eller infrastruktur som behöver underhållas eller bytas ut. På samma sätt medför placering av egen hårdvara i andras datahallar välkända bekymmer såsom reservdelshantering, avbrott och resor.

Bahnhof Virtuellt Datacenter avlägsnar samtliga dessa problem. Du kan fokusera helt på din kärnverksamhet:

 • Ingen CapEx
 • Ingen hårdvara behöver införskaffas
 • Inga oförutsedda kostnader

Låt Bahnhof ta ännu mer ansvar

Välj själv hur stort ansvar du vill lägga hos oss. Med managerade tjänster såsom OS- och applikationsdrift erbjuds du möjlighet att i större utsträckning renodla ditt fokus på den egna kärnverksamheten.

Kontakta Bahnhof för rådgivning, säkerhetsfrågor eller support. Det ger ditt företag möjlighet att fokusera på era egna kunder och binder inte upp kapital.

Bahnhof ger dig en unik kombination av tillgänglighet, driftsäkerhet och dataskydd.

Låt oss berätta mer om våra Virtuellt Datacenter!

Kontakta oss direkt på 010-510 00 00 eller sales@bahnhof.se - eller fyll i dina uppgifter nedan.

Ta del av fler tjänster från Bahnhof:

Colocation

Klimatsmart med lågt elpris

Drifttjänster

Våra experter affärsutvecklar er IT-miljö

Företagstelefoni

Betala inget i onödan

Ring oss på 010-510 00 00 eller mejla sales@bahnhof.net