Glömt lösenord/kundnummer? Klicka här för att beställa ett nytt!

Vi använder cookies. Läs mer om vår syn på sekretess.
 

Fullständig ekonomisk information finns på Aktietorget.

Investor Relations

Bolagsstyrning

Bahnhof AB (publ) är moderbolag i en koncern med dotterbolagen Bahnhof Unipessoal Lda, Tyfon Svenska AB samt Elementica Data Center Construction AB.

Bahnhof AB

Bahnhof AB bildades 1994 och är moderbolaget med säte i Stockholm. Bahnhof AB verkar inom företagsmarknaden med tjänster inom data- och telekommunikation.

Ledningsgrupp
Jon Karlung, VD
Adam Iveslätt, Chef Managed Services
Pernilla Arensparr, Försäljningschef

Styrelse
Andreas Norman, Styrelseordförande
Jon Karlung, Styrelseledamot
Eric Hasselqvist, Styrelseledamot
Lars Perers, Styrelseledamot
Anna Åhr, Styrelseledamot

Bolagsordning och finansiella rapporter
För att se bolagsordning, bolagsstämmor och finansiella rapporter klicka här.
Fullständig ekonomisk information finns på Aktietorget.

Bahnhof Unipessoal Lda
Bahnhof Unipessoal Lda bildades 2010 och är ett helägt dotterbolag med säte i Lissabon i Portugal. Bolaget verkar inom privatmarknaden med tjänster inom data- och telekommunikation.

Tyfon Svenska AB
Tyfon en internetoperatör som förvärvades av Bahnhof år 2015.

Elementica Data Center Construction AB
Elementica har som affärsidé att bygga storskaliga serverhallar med värmeåtervinning.