Glömt lösenord/kundnummer? Klicka här för att beställa ett nytt!

Vi använder cookies. Läs mer om vår syn på sekretess.
 

Investor Relations

Bolagsstyrning

Bahnhof AB (publ) är moderbolag i en koncern med dotterbolagen Bahnhof Unipessoal Lda, Tyfon Svenska AB samt Elementica Data Center Construction AB.

Bahnhof AB

Bahnhof AB bildades 1994 och är moderbolaget med säte i Stockholm. Bahnhof AB verkar inom företagsmarknaden med tjänster inom data- och telekommunikation.

Ledningsgrupp
Jon Karlung, VD
Adam Iveslätt, Teknikchef
Pernilla Arensparr, Vice VD
Markus Waldén, Utvecklingschef

Styrelse
Andreas Norman, Styrelseordförande
Jon Karlung, Styrelseledamot
Eric Hasselqvist, Styrelseledamot
Lars Perers, Styrelseledamot
Anna Åhr, Styrelseledamot

Bolagsordning och finansiella rapporter
Bahnhof är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 19 december 2007 under kortnamnet BAHN B och handlas via banker och fondkommissionärer.

För att se bolagsordning, bolagsstämmor och finansiella rapporter klicka här.
Fullständig ekonomisk information finns på Spotlight Stock Market.

Bahnhof Unipessoal Lda
Bahnhof Unipessoal Lda bildades 2010 verkade inom privatmarknaden med tjänster inom data- och telekommunikation. Från och med räkenskapsåret 2018 har en omorganisation genomförts och privatverksamheten har flyttat in i det svenska moderbolaget Bahnhof AB.

Tyfon Svenska AB
Tyfon en internetoperatör som förvärvades av Bahnhof år 2015.

Elementica Data Center Construction AB
Elementica har som affärsidé att bygga storskaliga serverhallar med värmeåtervinning.