Glömt lösenord/kundnummer? Klicka här för att beställa ett nytt!

Vi använder cookies. Läs mer om vår syn på sekretess.
 

Investor Relations

Bolagsstyrning

Bahnhof AB (publ) är moderbolag i en koncern med dotterbolagen Bahnhof Unipessoal Lda, Tyfon Svenska AB samt Elementica Data Center Construction AB.

Bahnhof AB

Bahnhof AB bildades 1994 och är moderbolaget med säte i Stockholm. Bahnhof AB verkar inom företagsmarknaden med tjänster inom data- och telekommunikation.

VD

Jon Karlung
+46 (0)76 111 01 60
jon.karlung(a)bahnhof.net

Styrelse

Andreas Norman, Styrelseordförande
Jon Karlung, Styrelseledamot
Eric Hasselqvist, Styrelseledamot
Kennet Lejnell, Styrelseledamot 
Anna Åhr, Styrelseledamot
Nicklas Paulson, Styrelseledamot

Bolagsordning och finansiella rapporter

Bahnhof är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 19 december 2007 under kortnamnet BAHN B och handlas via banker och fondkommissionärer.

För att se bolagsordning, bolagsstämmor och finansiella rapporter klicka här.
Fullständig ekonomisk information finns på Spotlight Stock Market.

Rapportkalender 2019

Årsredovisning för 2018: kommer att redovisas senast 16 april 2019 på Spotlight Stockmarket och Bahnhofs hemsida.
Kvartalsrapport 1: 7 maj
Årsstämma: 14 maj
Avstämningsdag för utdelning: 16 maj
Kvartalsrapport 2: 20 augusti
Kvartalsrapport 3: 12 november
Bokslutskommuniké 2019: 18 februari 2020
Årsredovisning för 2019: Senast 21 april 2020

Elementica Data Center Construction AB

Elementica har som affärsidé att bygga storskaliga serverhallar med värmeåtervinning.