Glömt lösenord/kundnummer? Klicka här för att beställa ett nytt!

Vi använder cookies. Läs mer om vår syn på sekretess.
 

Bahnhofs grundfilosofi är att leverera förstklassiga tjänster och god service på ett hållbart sätt. Våra stora datahallar drar mycket elektricitet och genererar massor av värme. För att minska vår klimatpåverkan köper vi grön el, och återvinner energi genom att värma upp bostäder och producera varmvatten.

Hållbarhet

Bahnhofs datahallar ligger centralt belägna i större svenska städer. En medveten tanke eftersom det gynnar både våra kunder och miljön. Att placera datahallar mitt i städer ger även det som kallas för ”ultra low latency”, det vill säga att man kapar den tidsfördröjning som orsakas av ljusets resväg i fiberkablarna.

Att driva datahallar genererar en hel del el. Därför är det viktigt för oss att även elen är en del av ett kretslopp. Bahnhof köper uteslutande grön el från vattenkraft. I alla våra hallar finns dessutom minst två dieselgeneratorer, redo att dra igång vid ett eventuellt strömavbrott. Alla våra dieselgeneratorer drivs med miljövänligt EcoPar-bränsle som tillverkas av naturgas, är biologiskt nedbrytbart och som dessutom erbjuder en markant längre lagringstid jämfört med konventionell diesel.

I princip samtliga serverhallar i världen vädrar ut sin spillvärme utan att den kommer till nytta. Bahnhof har valt en annan lösning där hettan från de många datorerna leds ut till fjärrvärmenätet istället. Den återvunna energin används för att värma bostäder och producera varmvatten. På så sätt kan vi som datahallsägare omvandla en kostnad till en intäkt - samtidigt som det gynnar miljön.

Bahnhofs datahall Thule tilldelades 2017 guldcertifiering av CEEDA (Certified Energy Efficiency for Data centers Award), vilket är den högsta möjliga certifieringsnivån som en datahall kan uppnå. Något som bekräftar det vi redan visste - nämligen att Bahnhofs datahallar är världsledande när det kommer till miljövänlig energikonsumtion och förnyelsebar energi.

Läs mer på www.triplegreen.se.