Glömt lösenord/kundnummer? Klicka här för att beställa ett nytt!

Vi använder cookies. Läs mer om vår syn på sekretess.

Nya lagförslaget gör Sverige till en polisstat

Publicerad 2005-12-31 22:00

Bahnhof är en av remissinstanserna för det nya lagförslaget om elektronisk kommunikation i brotts- utredningar. Lagförslaget är en katastrof för svenskt rättsmedvetande och ett slag i ansiktet på den svenska modellen med ett starkt skydd för den personliga integriteten.

- Lagen ger våra rättsvårdande myndigheter ett vapen som för tankarna till Sovjetunionen och Östtyskland. Vi förväntas snällt ställa oss bakom ett lagförslag som på en gång omintetgör traditionellt svenska värderingar kring integritet och skydd för individen.

Visa mer