Glömt lösenord/kundnummer? Klicka här för att beställa ett nytt!

Vi använder cookies. Läs mer om vår syn på sekretess.

Nya lagförslaget gör Sverige till en polisstat

Publicerad 2005-12-31 22:00

Bahnhof är en av remissinstanserna för det nya lagförslaget om elektronisk kommunikation i brotts- utredningar. Lagförslaget är en katastrof för svenskt rättsmedvetande och ett slag i ansiktet på den svenska modellen med ett starkt skydd för den personliga integriteten.

- Lagen ger våra rättsvårdande myndigheter ett vapen som för tankarna till Sovjetunionen och Östtyskland. Vi förväntas snällt ställa oss bakom ett lagförslag som på en gång omintetgör traditionellt svenska värderingar kring integritet och skydd för individen. Polisen kan, utan vidare, kartlägga en person med mycket större noggrannhet än den östtyska säkerhetspolisen Stasi någonsin hade resurser till, säger Jon Karlung, vd på Bahnhof AB.

All e-post ska lagras hos operatörerna i minst ett år. Vid misstanke om brott ska polisen kunna söka fritt i e-postregistren och kartlägga de personer som berörs i utredningen. Tanken är visserligen att det främst är grova brott som ska föranleda sådana tvångsåtgärder, men i praktiken ingår många rena vardagsbrott – exempelvis fildelning. En annan viktig förändring är att polisen i och med det nya lagförslaget ges rätt att använda överskottsinformation, alltså all den spillinformation som framkommer under en polisutredning för att dra igång nya utredningar.

- Det riktigt skrämmande är att polisen blir den nya kontrollmyndigheten för landets operatörer. Förut kunde Post & Telestyrelsen kontrollera att tele- och internetoperatörer följde alla regler, nu blir det polisen – som själva har ett intresse av att få ut uppgifter ur registren – som ska kontrollera oss, säger Jon Karlung.

Allt fler vardagssysslor sköts via Internet. Vi handlar mat, köper musik, bokar tvättstugan, hyr bilar, sköter våra bankärenden och brevväxlar via nätet. Den lagstiftning som nu planeras innebär att allting vi gör i vardagen kommer att övervakas. Det finns två anledningar till att lagförslaget kommit till. Den första är att regelverket behöver moderniseras. Den andra är förstås terroristhotet och en vilja att komma tillrätta med den organiserade brottsligheten.

- Det där är rena dumheter. Om grova brottslingar och terrorister vet att de är övervakade på Internet väljer de såklart andra sätt att kommunicera på. Den här lagen drabbar uteslutande oss vanliga svenskar. Vi måste fråga oss om det här är det samhälle vi vill ha. Vill vi bli övervakade i allt vi gör? Listan över sätt vi redan övervakas på kan göras lång. Genom att bara bära med oss en mobiltelefon kan mobiloperatörerna peka ut exakt var vi befinner oss i hela Europa med hundra meters noggrannhet. Varje gång vi använder ett kredit- eller betalkort så loggas det. Antalet övervakningskameror ökar för varje dag och vi har ett DNA-register över alla medborgare som fötts i Sverige. När ska vi sätta ned foten och säga stopp?

- Som remissinstans har vi tagit vår uppgift på stort allvar. Vi har med hjälp av jurister gått igenom det 500 sidor långa delbetänkandet, från början för att försöka se hur lagen påverkar oss som operatör och vilka kostnader som uppkommer. Men efter att ha gått igenom materialet slås vi av hur stora inskränkningarna i privatlivet för alla medborgare blir. Omfattningen av brotten mot den personliga integriteten är unik i svensk rättshistoria!

 

Fler nyheter från 2005