Glömt lösenord/kundnummer? Klicka här för att beställa ett nytt!

Vi använder cookies. Läs mer om vår syn på sekretess.

Bokslutskommuniké 2011

Publicerad 2012-02-27 09:11

Året i sammandrag

Omsättningen uppgick till 320 Mkr
Resultat innan avskrivningar: +49 Mkr (EBITDA)
Rörelseresultatet uppgick till +34 Mkr (EBIT)
Resultatet efter skatt uppgick till + 25,6 Mkr

Siffror i denna rapport avser koncernen (och är i sin helhet exklusive interna transaktioner).

Kommentarer

Bahnhofs prognos för omsättning infrias men avviker negativt avseende marginaler. Bakgrunden är bland annat att investeringar i nya affärsområden ännu ej genererat förväntade intäkter.


Det är koncernens satsning på telefoni (och i viss mån TV) som hittills inte gett förväntat resultat. För att säkerställa koncernens långsiktiga tillväxtmål har investeringar skett i främst humankapital.

Här kan nämnas att personalkostnaderna för helåret har ökat kraftigt jämfört med föregående år. Det fjärde kvartalet är här särskilt kostnadskrävande och förhållandet fortsätter under januari 2012.

Trots detta finns det ljuspunkter!

Bahnhofs datahallar har attraherat många nya kunder. För att möta den höga efterfrågan kommer två nya anläggningar att färdigställas under våren 2012. Investeringarna för dessa är relativt blygsamma. Bahnhofs försäljning utvecklar sig också mycket positivt - särskilt på företagssidan.

Kassaflödet i koncernen är betryggande positivt.

 

Läs hela Bokslutskommunikén som PDF

Fler nyheter från 2012

Netflix väljer Bahnhof som nätleverantör Publicerad 2012-12-21 Nytt monopol stryper de öppna näten Publicerad 2012-11-22 Delårsrapport 3 - 2012 Publicerad 2012-10-23 Bahnhof öppnar för fri konkurrens Publicerad 2012-10-09 Bahnhof Portugal fortsätter rekrytera Publicerad 2012-09-07 Delårsrapport 2 - 2012 Publicerad 2012-08-28 Bahnhof in i Nederländerna Publicerad 2012-06-15 Kommuniké från årsstämma Bahnhof AB Publicerad 2012-05-24 Grundarna tar tillbaka Bahnhof Publicerad 2012-05-23 Delårsrapport 1 - 2012 Publicerad 2012-05-03 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011 Publicerad 2012-04-23 Bahnhof topprekryterar från Fiberdata Publicerad 2012-04-20 Bahnhof i samarbete med G4S Publicerad 2012-04-17 Kallelse: Årsstämma i Bahnhof AB (publ) Publicerad 2012-04-16 Bahnhof nyetablerar i Kiruna Publicerad 2012-04-01 Bahnhof: Enormt stark försäljning under första kvartalet Publicerad 2012-03-27 OpenNet-vd tar över Bahnhofs Europasatsning Publicerad 2012-01-09