Glömt lösenord/kundnummer? Klicka här för att beställa ett nytt!

Vi använder cookies. Läs mer om vår syn på sekretess.

Delårsrapport 1 - 2012

Publicerad 2012-05-03 09:00

Kvartal 1 2012 i sammandrag

  • Omsättningen uppgick till: 88,4 Mkr
  • Rörelseresultatet: 2,8 Mkr (EBIT)
  • Resultatet efter skatt uppgick till: 2,1 Mkr
  • EBITDA för kvartalet: 6,7 Mkr


Kommentarer i korthet:
Det är glädjande att Bahnhof ökar försäljningen under det första kvartalet. Det är ett kvitto på att Bahnhofs tjänster och teknikplattformar har ett högt förtroende bland kunderna. Den goda prognosen för tillväxt kommer på sikt ge en positiv hävstång i takt med att marginalerna förbättras. När bolagets nya datahallar driftsätts under det andra kvartalet förbättras möjligheterna ytterligare.

Det första kvartalet präglas samtidigt av den svagare utveckling som blev tydlig från och med det fjärde kvartalet 2011. I februari 2012 lanserades ett åtgärdsprogram för att förbättra lönsamheten

I huvudsak har detta bestått i kostnadseffektiviseringar och prisjusteringar. Dock har programmet ännu inte gett avtryck i resultatet.
Förbättrade marginaler kommer att märkas under de kommande kvartalen. Det finns nu tydliga signaler om att åtgärderna gett effekt, och att en vändning är i sikte. Prognosen för den löpande, rullande, verksamheten uppvisar förbättrade marginaler.

Privatmarknaden växer enligt plan. Fokus ligger här under de närmaste månaderna på att förbättra lönsamheten i stadsnät, samt att hitta fler europeiska möjligheter.

I Norge har bolaget till exempel tagit ett stort antal nya privatkunder i Oslo. En viktig milstolpe passerades under första kvartalet när kundantalet i öppna nät översteg 100 000 hushåll. Bahnhof stärker därmed sin position som den största aktören i öppna stadsnät (såväl till antal kunder som antal nät).

Läs som PDF

Fler nyheter från 2012

Netflix väljer Bahnhof som nätleverantör Publicerad 2012-12-21 Nytt monopol stryper de öppna näten Publicerad 2012-11-22 Delårsrapport 3 - 2012 Publicerad 2012-10-23 Bahnhof öppnar för fri konkurrens Publicerad 2012-10-09 Bahnhof Portugal fortsätter rekrytera Publicerad 2012-09-07 Delårsrapport 2 - 2012 Publicerad 2012-08-28 Bahnhof in i Nederländerna Publicerad 2012-06-15 Kommuniké från årsstämma Bahnhof AB Publicerad 2012-05-24 Grundarna tar tillbaka Bahnhof Publicerad 2012-05-23 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011 Publicerad 2012-04-23 Bahnhof topprekryterar från Fiberdata Publicerad 2012-04-20 Bahnhof i samarbete med G4S Publicerad 2012-04-17 Kallelse: Årsstämma i Bahnhof AB (publ) Publicerad 2012-04-16 Bahnhof nyetablerar i Kiruna Publicerad 2012-04-01 Bahnhof: Enormt stark försäljning under första kvartalet Publicerad 2012-03-27 Bokslutskommuniké 2011 Publicerad 2012-02-27 OpenNet-vd tar över Bahnhofs Europasatsning Publicerad 2012-01-09