Glömt lösenord/kundnummer? Klicka här för att beställa ett nytt!

Vi använder cookies. Läs mer om vår syn på sekretess.

SVT-stopp nu för företag

Publicerad 2013-03-08 09:02

Uppdatering 2014-01-14: "TV-Stopper" var en kostnadsfri tjänst som blockerade användarens tillgång till SVTs licenspliktiga material. Bahnhof erbjuder inte längre tjänsten, men blockeringen fortsätter om den en gång blivit aktiverad. Här kan du kontrollera/häva din blockering.

 

I dag lanserar Bahnhof ett effektivt sätt för företag att slippa tv-licensen.TV Stopper Business blockerar effektivt hela företagets åtkomst till nätsända public service-program.


I januari gjorde Bahnhof det möjligt för alla privatkunder att blockera tillgången till SVT:s programutbud på nätet. På privatsidan bestrider fortfarande Radiotjänst systemets giltighet. På företagsmarknaden är digital plombering ett giltigt sätt att slippa dyra licenskostnader.

Enligt paragraf fem i ”Lagen om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst”, (SFS 1989:41) behöver företag, till skillnad från privatpersoner, inte betala tv-licens om alla tv-mottagare (inklusive, enligt Radiotjänsts nuvarande definition, datorer, surfplattor och telefoner) är plomberade. Sådan plombering kan göras på elektronisk väg.

– All trafik till det licenspliktiga materialet stoppas centralt hos oss. Det innebär att det inte går att nå SVT:s programutbud via någon utrustning som är ansluten till företagsnätet, säger Thomas Akervall, affärsutvecklingschef på Bahnhof.

När tjänsten, som är helt kostnadsfri, tecknas träder den elektroniska plomberingen i kraft, och ett intyg skickas ut till kunden. I intyget bekräftar Bahnhof att plomberingen aktiverats, och från vilket datum.

– Kunden måste tills vidare också ladda ned och fylla i Radiotjänsts eget intyg. Men vi har goda förhoppningar om att det så småningom ska räcka med det intyg vi skickar ut.

Någon annan trafikfiltrering sker inte.

– Det här handlar inte om trafikövervakning i ordets vanliga bemärkelse, och vi gör ingen filtrering på paketnivå. Den enda förändringen är att anrop från företagets adressrymd till de blockerade ip-adresserna dirigeras om till en informationssida. I lagens mening, och enligt Radiotjänsts egen tolkning, är det en tillräcklig åtgärd för att motsvara den fysiska plombering som var vanlig förr i tiden, säger Thomas Akervall.

 

Fler nyheter från 2013

Varnade för övervakning – hotas av stämning Publicerad 2013-11-26 Efter kritiken: Stadsnäten säger nej till automatisk övervakning Publicerad 2013-11-22 Viktigt: Bahnhof kommer ALDRIG att bidra till avlyssning Publicerad 2013-11-21 Delårsrapport 3, 2013 Publicerad 2013-10-29 Bahnhof sätter rymdprägel på Malmös skyline Publicerad 2013-10-02 Viktig info om anonym surfning Publicerad 2013-09-30 Bahnhof sponsrar journalisters säkerhet Publicerad 2013-09-26 Remissvar på betänkande om Europarådets konvention IT relaterad brottslighet (SOU 2013:39) Publicerad 2013-09-18 Bahnhof säljer ut Wikileaks Publicerad 2013-09-02 Delårsrapport 2 2013 Publicerad 2013-08-27 Bahnhof inför garanterat svensk lagring Publicerad 2013-08-26 Bahnhof sponsrar skrotbilsrally till Mongoliet Publicerad 2013-07-14 Ny krypteringstjänst skyddar alla mot övervakning Publicerad 2013-06-12 Delårsrapport 1 2013 Publicerad 2013-05-02 Bahnhof köper pansarståls- och modulserverhallsbolag Publicerad 2013-04-26 Kallelse Årsstämma i Bahnhof AB (publ) Publicerad 2013-04-19 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Publicerad 2013-04-19 Bahnhof lanserar egen tv-kanal Publicerad 2013-04-01 Cygates besök i Pionen Publicerad 2013-03-14 Bokslutskommuniké 2012 Publicerad 2013-02-27 Bahnhof och Bredband2: Fria operatörer ska tvinga bort monopolet Publicerad 2013-02-14 Bahnhof ökar närvaron i Stockholm City Publicerad 2013-02-08 Bahnhof blockerar SVT Publicerad 2013-01-25