Glömt lösenord/kundnummer? Klicka här för att beställa ett nytt!

Vi använder cookies. Läs mer om vår syn på sekretess.

Delårsrapport 1 2013

Publicerad 2013-05-02 09:13

Kvartal 1, 2013 i sammandrag
Omsättningen uppgick till: 107,4 Mkr
Rörelseresultatet: 13,4 Mkr (EBIT)
Resultatet efter skatt uppgick till: 10,5 Mkr
EBITDA för kvartalet: 17,7 Mkr

Alla siffror i denna rapport avser koncernen
(och är i sin helhet exklusive interna transaktioner).

Kommentarer i korthet
Det första kvartalet är en förbättring av rörelse- resultatet med 375 procent jämfört med samma period år 2012. Kassaflödet förstärks också ytterligare, och Bahnhof har ökat sitt manöver- utrymme. Gjorda investeringar bär frukt och lämnar utrymme till nya satsningar.

Samtidigt finns det en årlig cyklisk faktor, där det första kvartalet historiskt haft en något svagare tendens än de kommande kvartalen. Det första kvartalet överträffar här tidigare års svängningar i positiv riktning, och den ekonomiska situationen måste betecknas som allt ljusare.

Bahnhof bygger värdetillväxt genom innova- tioner och entreprenörskap. Bolaget befinner sig nu i en intensiv fas av produktutveckling med ett antal satsningar som inom kort är färdiga att lansera.

På nätsidan har vår filosofi om att fullt ut anamma nya tekniklösningar för strömmad media burit frukt. Bahnhof har nu, enligt statistik från filmkanalen Netflix, Europas snabbaste bredband i öppna nät.

Bahnhof koncernen stärker greppet om utveck- ling av nya datahallar genom att förvärva bolaget Modular Data Centers Stockholm AB (MDC).
Här växer ett nytt affärsområde fram med ny, på många sätt banbrytande teknik, som fått inter- nationell uppmärksamhet i branschen.

Förvärvet skedde efter kvartalet slut (i april 2013) och i bolaget finns patentsökt teknologi, mönsterskydd och avtal med bland annat SSAB. Bolaget siktar såväl på den internationella marknaden, som på den svenska marknaden där det finns stora möjligheter till inbrytningar inom segmentet för konstruktion och design av datahallar.

Avsikten är att särnotera MDC på börsen under år 2014.

Läs som PDF

Fler nyheter från 2013

Varnade för övervakning – hotas av stämning Publicerad 2013-11-26 Efter kritiken: Stadsnäten säger nej till automatisk övervakning Publicerad 2013-11-22 Viktigt: Bahnhof kommer ALDRIG att bidra till avlyssning Publicerad 2013-11-21 Delårsrapport 3, 2013 Publicerad 2013-10-29 Bahnhof sätter rymdprägel på Malmös skyline Publicerad 2013-10-02 Viktig info om anonym surfning Publicerad 2013-09-30 Bahnhof sponsrar journalisters säkerhet Publicerad 2013-09-26 Remissvar på betänkande om Europarådets konvention IT relaterad brottslighet (SOU 2013:39) Publicerad 2013-09-18 Bahnhof säljer ut Wikileaks Publicerad 2013-09-02 Delårsrapport 2 2013 Publicerad 2013-08-27 Bahnhof inför garanterat svensk lagring Publicerad 2013-08-26 Bahnhof sponsrar skrotbilsrally till Mongoliet Publicerad 2013-07-14 Ny krypteringstjänst skyddar alla mot övervakning Publicerad 2013-06-12 Bahnhof köper pansarståls- och modulserverhallsbolag Publicerad 2013-04-26 Kallelse Årsstämma i Bahnhof AB (publ) Publicerad 2013-04-19 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Publicerad 2013-04-19 Bahnhof lanserar egen tv-kanal Publicerad 2013-04-01 Cygates besök i Pionen Publicerad 2013-03-14 SVT-stopp nu för företag Publicerad 2013-03-08 Bokslutskommuniké 2012 Publicerad 2013-02-27 Bahnhof och Bredband2: Fria operatörer ska tvinga bort monopolet Publicerad 2013-02-14 Bahnhof ökar närvaron i Stockholm City Publicerad 2013-02-08 Bahnhof blockerar SVT Publicerad 2013-01-25