Glömt lösenord/kundnummer? Klicka här för att beställa ett nytt!

Vi använder cookies. Läs mer om vår syn på sekretess.

Delårsrapport 2 2013

Publicerad 2013-08-27 09:01

Omsättningen uppgick till: 112 Mkr
Rörelseresultatet: +17,7 Mkr (EBIT)
Resultatet efter skatt uppgick till: +14 Mkr
EBITDA för kvartalet: +22,1 Mkr

Kommentarer i korthet
Det andra kvartalet tangerar det bästa resultatet i Bahnhofs historia!

På ett kvartal förbättras även rörelsemarginalen med 32 procent. Sammanlagt ger det ett rörelseresultat för det första och andra kvartalet på totalt plus 31,1 Mkr. Det är en förbättring med 172 procent jämfört med samma period år 2012.

Bahnhofs kassa är rekordstark, trots en stor utdelning till aktieägarna i slutet av maj 2013. Kassaflödet har en fortsatt positiv utveckling, och ger Bahnhof en stor handlingsfrihet framåt.

Det goda ekonomiska resultatet är både en effekt av en metodisk kostnadskontroll, och att Bahnhof fortsätter att skörda frukterna av gjorda investeringar. Samtidigt pågår en intensiv produktutveckling på företagsmarknaden, där nya tjänster kommer att lanseras under hösten 2013. På privatsidan växer kundbasen med för perioden höga siffror.

Bahnhofs varumärke är starkt. Den som väljer Bahnhof gör det för såväl den tekniska tyngden, som vår profilering i frågor om integritet och övervakning. Det sistnämnda får nu förnyad draghjälp, till följd av avslöjandena i USA om massövervakning.

Sammanfattningsvis kännetecknas delårsresultatet av en mycket positiv ekonomisk utveckling. Bahnhof går nu in i en fas som tar sikte på tillväxt genom nya tjänster och produktområden.

Läs som PDF

Fler nyheter från 2013

Varnade för övervakning – hotas av stämning Publicerad 2013-11-26 Efter kritiken: Stadsnäten säger nej till automatisk övervakning Publicerad 2013-11-22 Viktigt: Bahnhof kommer ALDRIG att bidra till avlyssning Publicerad 2013-11-21 Delårsrapport 3, 2013 Publicerad 2013-10-29 Bahnhof sätter rymdprägel på Malmös skyline Publicerad 2013-10-02 Viktig info om anonym surfning Publicerad 2013-09-30 Bahnhof sponsrar journalisters säkerhet Publicerad 2013-09-26 Remissvar på betänkande om Europarådets konvention IT relaterad brottslighet (SOU 2013:39) Publicerad 2013-09-18 Bahnhof säljer ut Wikileaks Publicerad 2013-09-02 Bahnhof inför garanterat svensk lagring Publicerad 2013-08-26 Bahnhof sponsrar skrotbilsrally till Mongoliet Publicerad 2013-07-14 Ny krypteringstjänst skyddar alla mot övervakning Publicerad 2013-06-12 Delårsrapport 1 2013 Publicerad 2013-05-02 Bahnhof köper pansarståls- och modulserverhallsbolag Publicerad 2013-04-26 Kallelse Årsstämma i Bahnhof AB (publ) Publicerad 2013-04-19 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Publicerad 2013-04-19 Bahnhof lanserar egen tv-kanal Publicerad 2013-04-01 Cygates besök i Pionen Publicerad 2013-03-14 SVT-stopp nu för företag Publicerad 2013-03-08 Bokslutskommuniké 2012 Publicerad 2013-02-27 Bahnhof och Bredband2: Fria operatörer ska tvinga bort monopolet Publicerad 2013-02-14 Bahnhof ökar närvaron i Stockholm City Publicerad 2013-02-08 Bahnhof blockerar SVT Publicerad 2013-01-25