Glömt lösenord/kundnummer? Klicka här för att beställa ett nytt!

Vi använder cookies. Läs mer om vår syn på sekretess.

Delårsrapport 3, 2013

Publicerad 2013-10-29 09:01

Kvartal 3, 2013 i sammandrag
Omsättning uppgick till: 112,7 Mkr
Rörelseresultat: +18 Mkr (EBIT)
Resultatet efter skatt: +14,3 Mkr
EBITDA för kvartalet: +22,4 Mkr

Alla siffror i denna rapport avser koncernen.
 

Kommentarer i korthet
Det tredje kvartalet präglas av hög lönsamhet, med ett nytt rekord för rörelseresultatet på plus 18 Mkr och en vinstmarginal på 15,8 procent. Kassaflödet är fortsatt starkt. Det finansiella läget måste betecknas som exceptionellt gott.

Likvida medel är vid periodens slut 74,3 Mkr (exklusive ytterligare 10 Mkr i en outnyttjad checkkredit). Dessutom har Bahnhof under det tredje kvartalet löst samtliga banklån på totalt 20,7 Mkr och bolaget är därmed skuldfritt gentemot finansinstitut. Soliditeten når i och med detta rekordnivån 39,8%.

Samtidigt är omsättningen i stort sett oförändrad. Det finns visserligen ett positivt nykundsintag (både privat och företag), men under perioden har volym minskat i form av en storkund; en nordisk telejätte som tidigare köpt leverans av transmission för IP TV i Bahnhofs våglängdsnät.

Efter tre år har den aktören återigen valt att driva infrastruktur i sin egen koncern. Den förlorade volymen har dock förbättrat rörelsemarginalen i Bahnhofs egen affär.

Trots detta ökar den ackumulerade omsättningen per sista september 2013 med 20% jämfört med föregående år. Det tredje kvartalet kännetecknas för övrigt av en fortsatt produkt- och marknadsutveckling som ger förutsättningar för expansion under kommande kvartal och under 2014. Orderingången i slutet av det tredje kvartalet, och inledningen av det fjärde kvartalet, är starkt positiv.

Privatsidan är inne i en dynamisk utveckling, där antalet privatkunder nu växer oerhört kraftigt. Frågor som berör integritet och privatliv har återigen hamnat i fokus. Det stärker Bahnhofs varumärke och har attraherat nya kunder. Dessutom har Bahnhof ett tekniskt försprång gentemot flera konkurrenter (mätbart via oberoende aktörer).

Sammanfattningsvis präglas det tredje kvartalet av en rekordstor lönsamhet trots ett volymtapp. Bahnhof går nu in i en fas som tar sikte på att kraftfullt förstärka säljarbetet, genom att fokusera på större affärer, både på datahalls- och nätsidan.

 

 

Fler nyheter från 2013

Varnade för övervakning – hotas av stämning Publicerad 2013-11-26 Efter kritiken: Stadsnäten säger nej till automatisk övervakning Publicerad 2013-11-22 Viktigt: Bahnhof kommer ALDRIG att bidra till avlyssning Publicerad 2013-11-21 Bahnhof sätter rymdprägel på Malmös skyline Publicerad 2013-10-02 Viktig info om anonym surfning Publicerad 2013-09-30 Bahnhof sponsrar journalisters säkerhet Publicerad 2013-09-26 Remissvar på betänkande om Europarådets konvention IT relaterad brottslighet (SOU 2013:39) Publicerad 2013-09-18 Bahnhof säljer ut Wikileaks Publicerad 2013-09-02 Delårsrapport 2 2013 Publicerad 2013-08-27 Bahnhof inför garanterat svensk lagring Publicerad 2013-08-26 Bahnhof sponsrar skrotbilsrally till Mongoliet Publicerad 2013-07-14 Ny krypteringstjänst skyddar alla mot övervakning Publicerad 2013-06-12 Delårsrapport 1 2013 Publicerad 2013-05-02 Bahnhof köper pansarståls- och modulserverhallsbolag Publicerad 2013-04-26 Kallelse Årsstämma i Bahnhof AB (publ) Publicerad 2013-04-19 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Publicerad 2013-04-19 Bahnhof lanserar egen tv-kanal Publicerad 2013-04-01 Cygates besök i Pionen Publicerad 2013-03-14 SVT-stopp nu för företag Publicerad 2013-03-08 Bokslutskommuniké 2012 Publicerad 2013-02-27 Bahnhof och Bredband2: Fria operatörer ska tvinga bort monopolet Publicerad 2013-02-14 Bahnhof ökar närvaron i Stockholm City Publicerad 2013-02-08 Bahnhof blockerar SVT Publicerad 2013-01-25