Glömt lösenord/kundnummer? Klicka här för att beställa ett nytt!

Vi använder cookies. Läs mer om vår syn på sekretess.

"Därför slutade Bahnhof med datalagring"

Publicerad 2014-04-09 15:23

Igår valde Bahnhof att upphöra med lagring av kundernas trafikdata och även radera befintliga uppgifter. Jon Karlung, vd, kallade det en ”glädjens dag”.

Ett stort antal kunder har hört av sig med positiv respons på beslutet. Men Jon Karlung har även fått kritik för att Bahnhof nu eventuellt bryter mot svensk lag.

– Vi har länge varit uttalade motståndare till datalagringsdirektivet och äntligen kunde vi agera, säger Jon Karlung. Om vi hamnar i rätten så får vi helt enkelt överklaga till EU-domstolen. Deras dom från igår är oerhört välskriven. Den går väldigt hårt åt datalagringsdirektivet.

Här följer Bahnhofs syn på rådande rättsläge.

 
 
Bahnhofs analys av EU-domstolens beslut att ogiltigförklara datalagringsdirektivet:
 
Datalagringsdirektivet 2006/24/EC innehåller regler som innebär att operatörer av elektronisk kommunikation, t.ex. via telefon och Internet, är skyldiga att spara dels information om enskilda användare (användardata), dels information om bl.a när, hur, varifrån, från vem och till vem när någon har kommunicerat via ett elektroniskt nät (trafikdata).
Sverige har, baserat på datalagringsdirektivet, infört regler om lagring och myndigheters tillgång till lagrad data i lagen om elektronisk kommunikation (2003:389), rättegångsbalken och den s.k. inhämtningslagen (2012:278).

EU-domstolen förklarade i domen den 8 april 2014 att datalagringsdirektivet är ogiltigt. Enligt domstolen har direktivet så allvarliga brister att det strider mot EU:s grundläggande regler om EU-medborgarnas grundläggande rättigheter.

Domstolen pekar framför allt på två allvarliga brister, nämligen den urskillningslösa lagringen av personlig och privat information som ska ske hos operatörerna, dels bristen på rättssäkerhet när det gäller myndigheternas tillgång till den lagrade informationen. Domstolen påpekar att lagring av information och behöriga myndigheters åtkomst till informationen kan vara ett viktigt medel vid bekämpning av allvarliga brott. Domstolens poäng är dock att brottsbekämpning inte kan ske med vilka medel som helst utan måste följa grundläggande regler om rättssäkerhet och att åtgärder som medför intrång i medborgarnas rättigheter inte ska göras mer ingripande än vad som är nödvändigt (proportionalitetsregeln).

Bahnhof har efter EU-domstolens dom beslutat att upphöra med att tillämpa reglera om lagring av information enligt lagen om elektronisk information och att radera information som lagrats enligt denna lag. Innebörden av Bahnhofs beslut är att Bahnhof återgått till att tillämpa de regler som gällde innan dde svenska reglerna om lagringsskyldighet infördes.

De svenska bestämmelserna om lagringsskyldighet har formellt inte upphört att gälla med efter EU-domstolens dom. Bryter Bahnhof då inte mot svensk lag om man upphör att lagra information? I formell mening och inskränkt till Sverige skulle svaret kunna bli ja, men medlemskapet i EU innebär samtidigt en förpliktelse att tillämpa EU:s rättsregler och att låta dem få företräde framför de inhemska lagar och regler som strider mot EU-rätten. Där ingår EU-domstolens praxis. 

Enligt Bahnhof strider de svenska reglerna om lagring i grundläggande avseenden mot EU-rätten på samma sätt som EU-domstolen har funnit att lagringsdirektivet strider mot EU-rätten. Det gäller framför allt den urskillningslösa skyldigheten att lagra information om abonnenter och trafik men också den rättsosäkerhet som kringgärdar olika myndigheters åtkomst till information genom inhämtningslagen. Bristen på begränsningar när det gäller möjligheterna att få åtkomst till information enligt den sistnämnda lagen har illustrerats väl av debatten kring Säpo:s projekt ITS27 som skulle göra det möjligt för myndigheter att få direktåtkomst till lagrad information hos operatörerna.

Eftersom de svenska lagringsreglerna strider mot grundläggande EU-rätt som den har kommit till uttryck i EU-domstolens dom så har EU-rätten företräde. Bahnhof anser i det fallet att man har en skyldighet gentemot sina kunder att tillämpa EU-rätten framför svensk lag. Det innebär att datalagringen ska upphöra.

 
För mer information, kontakta:
Jon Karlung, vd, 076-111 01 60

Fler nyheter från 2014

Kammarrätten ger Bahnhof rätt mot PTS Publicerad 2014-12-19 Bahnhof tecknar avtal värt 1,7M med telekombolag Publicerad 2014-12-03 Swedish Match och Adssets väljer Bahnhofs klimatsmarta IT-tjänster Publicerad 2014-11-28 Bahnhof aktiverar ”plan B”: erbjuder fri anonymisering Publicerad 2014-11-16 Bahnhof tar hem strategisk miljonorder för Malmö stad Publicerad 2014-11-11 Bahnhof stoppar ryskt studiebesök i serverhall Publicerad 2014-11-10 Delårsrapport 3, 2014 Publicerad 2014-10-28 Bråket om datalagringen: PTS hotar Bahnhof med miljonbelopp Publicerad 2014-10-27 Brevet som PTS inte vill att du ska läsa Publicerad 2014-10-24 "Vad försöker ni dölja, PTS?" Publicerad 2014-10-01 Bahnhof avbryter annonskampanj efter upphovsrättstvist angående tiger Publicerad 2014-10-01 Säpos skandal blir musikvideo Publicerad 2014-09-12 "Vi anmäler Sveriges datalagring till EU-kommissionen" Publicerad 2014-09-12 Svar till PTS angående datalagring Publicerad 2014-09-04 Välrenommerat fondbolag går in i Bahnhof Publicerad 2014-08-28 Delårsrapport 2, 2014 Publicerad 2014-08-26 Därför syns Bahnhof så sällan i reklam Publicerad 2014-07-31 Anmäler sig själv för utebliven datalagring Publicerad 2014-07-08 Vad anser PTS om datalagringsdirektivet? Publicerad 2014-06-17 Bahnhof om datalagringen: ”Beatrice Ask har helt fel” Publicerad 2014-06-13 ”Radiotjänst, vad var det vi sa?” Publicerad 2014-06-13 Dustin och Bahnhof samarbetar för att få fler företag till molnet Publicerad 2014-06-13 Så slipper Bahnhofs kunder datalagring Publicerad 2014-06-09 Investment AB Öresund går in i Bahnhof Publicerad 2014-06-05 Bahnhof erbjuder säker MEX-telefoni Publicerad 2014-05-26 Boende i Allmännyttan betalar mångdubbelt för bredbandet – i onödan Publicerad 2014-05-22 Boende hos privatvärd? Nu kan du få Bahnhof! Publicerad 2014-05-15 Delårsrapport 1, 2014 Publicerad 2014-05-05 Webhallen väljer Bahnhof som internetleverantör Publicerad 2014-04-25 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Publicerad 2014-04-17 Kallelse Årsstämma i Bahnhof AB (publ) Publicerad 2014-04-17 Efter Heartbleed - har du uppdaterat Integrity? Publicerad 2014-04-16 Swedish Free Speech ISP Bahnhof stops retaining data, urges others to follow suit Publicerad 2014-04-10 Bahnhof har snabbast internet – enligt Bredbandskollen Publicerad 2014-04-09 Information till kunder med mobilt bredband samt mobiltelefoni Publicerad 2014-04-09 Efter EU-domen: Bahnhof upphör med all datalagring omedelbart Publicerad 2014-04-08 65 000 ville prova tjänst för övervakning Publicerad 2014-04-02 Ny söktjänst hos Bahnhof avslöjar svenskarnas privatliv Publicerad 2014-04-01 Bokslutskommuniké 2013 Publicerad 2014-02-26 Bahnhof stänger ned Lexbase totalt: "Integriteten viktigare" Publicerad 2014-01-30 Bahnhof stänger Lexbase (Uppdaterad) Publicerad 2014-01-29 Lexbase och personlig integritet: Bahnhof kommenterar Publicerad 2014-01-29