Glömt lösenord/kundnummer? Klicka här för att beställa ett nytt!

Vi använder cookies. Läs mer om vår syn på sekretess.

Anmäler sig själv för utebliven datalagring

Publicerad 2014-07-08 11:10

Internetoperatören Bahnhofs vd Jon Karlung har lämnat in en anmälan för brott mot Lagen om elektronisk kommunikation 2003:389 – riktad mot sig själv.

– Vi ska gå hela vägen till EU-domstolen, där vi är säkra på att vinna. Vi vill inte gömma oss, säger Jon Karlung.

Till skillnad från andra operatörer, som Tele2, har Bahnhof inte startat sin datalagring igen, trots slutsatsen från regeringens utredare att svensk lag gäller.

 

Post- och telestyrelsen
Avdelningen för nätsäkerhet
Box 5398
102 49  Stockholm

 
Stockholm 8 juli 2014
 
Anmälan om brott mot lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK)
 
Bahnhof AB (Bahnhof) får härmed anmäla sig självt för brott mot skyldigheten att lagra trafikuppgifter enligt 6 kap. LEK.
 
Bahnhof upphörde omedelbart efter EU-domstolens dom den 8 april i år att lagra trafikuppgifter enligt de svenska reglerna om datalagring i 6 kap LEK. Enligt Bahnhofs uppfattning innebär EU-domstolens dom nämligen att även de svenska reglerna om datalagring strider mot grundläggande fri- och rättigheter inom EU-rätten. 
 
Efter att först ha förklarat att man inte avsåg att ingripa mot operatörer som upphörde med datalagringen har Post-och telestyrelsen (PTS) numera förklarat att de svenska reglerna om datalagring ska följas. Bahnhof håller emellertid fast vid sin inställning att svensk lagstiftning strider mot grundläggande fri- och rättigheter inom EU-rätten. Bahnhof avser därför inte att påbörja datalagring igen. Bahnhofs ovilja att fortsätta datalagring kan av PTS inte betraktas på annat sätt än som ett lagbrott. Bahnhof vill få prövat om den svenska lagstiftningen om datalagring är förenliga med EU-rätten och anmäler sig därför självt för brott mot 6 kap. LEK. Som tillsynsmyndighet med uppgift att övervaka att reglerna i LEK efterföljs utgår Bahnhof från att PTS kommer att vidta åtgärder med anledning av denna anmälan. 

Bästa hälsningar,
Jon Karlung, vd
Bahnhof
 
Presskontakt: Jon Karlung, vd
Tel: 076-111 01 60
e-post: jon.karlung@bahnhof.net
 

Fler nyheter från 2014

Kammarrätten ger Bahnhof rätt mot PTS Publicerad 2014-12-19 Bahnhof tecknar avtal värt 1,7M med telekombolag Publicerad 2014-12-03 Swedish Match och Adssets väljer Bahnhofs klimatsmarta IT-tjänster Publicerad 2014-11-28 Bahnhof aktiverar ”plan B”: erbjuder fri anonymisering Publicerad 2014-11-16 Bahnhof tar hem strategisk miljonorder för Malmö stad Publicerad 2014-11-11 Bahnhof stoppar ryskt studiebesök i serverhall Publicerad 2014-11-10 Delårsrapport 3, 2014 Publicerad 2014-10-28 Bråket om datalagringen: PTS hotar Bahnhof med miljonbelopp Publicerad 2014-10-27 Brevet som PTS inte vill att du ska läsa Publicerad 2014-10-24 "Vad försöker ni dölja, PTS?" Publicerad 2014-10-01 Bahnhof avbryter annonskampanj efter upphovsrättstvist angående tiger Publicerad 2014-10-01 Säpos skandal blir musikvideo Publicerad 2014-09-12 "Vi anmäler Sveriges datalagring till EU-kommissionen" Publicerad 2014-09-12 Svar till PTS angående datalagring Publicerad 2014-09-04 Välrenommerat fondbolag går in i Bahnhof Publicerad 2014-08-28 Delårsrapport 2, 2014 Publicerad 2014-08-26 Därför syns Bahnhof så sällan i reklam Publicerad 2014-07-31 Vad anser PTS om datalagringsdirektivet? Publicerad 2014-06-17 Bahnhof om datalagringen: ”Beatrice Ask har helt fel” Publicerad 2014-06-13 ”Radiotjänst, vad var det vi sa?” Publicerad 2014-06-13 Dustin och Bahnhof samarbetar för att få fler företag till molnet Publicerad 2014-06-13 Så slipper Bahnhofs kunder datalagring Publicerad 2014-06-09 Investment AB Öresund går in i Bahnhof Publicerad 2014-06-05 Bahnhof erbjuder säker MEX-telefoni Publicerad 2014-05-26 Boende i Allmännyttan betalar mångdubbelt för bredbandet – i onödan Publicerad 2014-05-22 Boende hos privatvärd? Nu kan du få Bahnhof! Publicerad 2014-05-15 Delårsrapport 1, 2014 Publicerad 2014-05-05 Webhallen väljer Bahnhof som internetleverantör Publicerad 2014-04-25 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Publicerad 2014-04-17 Kallelse Årsstämma i Bahnhof AB (publ) Publicerad 2014-04-17 Efter Heartbleed - har du uppdaterat Integrity? Publicerad 2014-04-16 Swedish Free Speech ISP Bahnhof stops retaining data, urges others to follow suit Publicerad 2014-04-10 Bahnhof har snabbast internet – enligt Bredbandskollen Publicerad 2014-04-09 "Därför slutade Bahnhof med datalagring" Publicerad 2014-04-09 Information till kunder med mobilt bredband samt mobiltelefoni Publicerad 2014-04-09 Efter EU-domen: Bahnhof upphör med all datalagring omedelbart Publicerad 2014-04-08 65 000 ville prova tjänst för övervakning Publicerad 2014-04-02 Ny söktjänst hos Bahnhof avslöjar svenskarnas privatliv Publicerad 2014-04-01 Bokslutskommuniké 2013 Publicerad 2014-02-26 Bahnhof stänger ned Lexbase totalt: "Integriteten viktigare" Publicerad 2014-01-30 Bahnhof stänger Lexbase (Uppdaterad) Publicerad 2014-01-29 Lexbase och personlig integritet: Bahnhof kommenterar Publicerad 2014-01-29