Glömt lösenord/kundnummer? Klicka här för att beställa ett nytt!

Vi använder cookies. Läs mer om vår syn på sekretess.

"Vad försöker ni dölja, PTS?"

Publicerad 2014-10-01 16:23

Turerna runt datalagring går vidare. Bahnhof frågar nu vad Post- och telestyrelsen försöker dölja.

Bakgrunden är att PTS vägrat visa underlaget till sitt beslut.

Bahnhofs brev publiceras här i sin helhet:

Avseende PTS dnr 14-8147

Vad försöker PTS dölja? Vi vet att efter EU-domstolens dom, daterad 10 april i år, gjorde PTS en egen rättsutredning och meddelade kort därefter att vi operatörer inte längre behövde datalagra. Men utredningen går inte längre att få tag på – eftersom den är belagd med sekretess hos er.

Innehållet i utredningen är högintressant eftersom PTS nu uppger sig ha gjort "en sammantagen bedömning” och kommit fram till att det "saknas skäl" att inte tillämpa de svenska reglerna om datalagring. Denna motivering måste anses vara så oklar att det inte går att går att utläsa PTS´s resonemang bakom sin omsvängning. Därför begär Bahnhof härmed att PTS öppet redovisar alla sina överväganden. En sådan redovisning är särskilt angelägen eftersom Bahnhof på goda grunder har anledning att tro att PTS står i begrepp att rikta ingripande myndighetsåtgärder mot Bahnhof. Bahnhof vill här påminna om innehållet i 3 § myndighetsförordningen enligt vilken en myndighets ledning ansvarar för och ska se till att verksamheten bedrivs enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i EU, samt skyldigheten för en förvaltningsmyndighet att motivera sina beslut enligt 20 § förvaltningslagen.

PTS har i en skrivelse till Bahnhof AB daterad den 29 september i år berett Bahnhof tillfälle att yttra sig senast den 1 oktober. Till skillnad från PTS anser Bahnhof inte att två dagar är en skälig svarstid. Bahnhof har visserligen tidigare yttrat sig över en likartad skrivelse som PTS översänt till ett icke-existerande bolag, men det innebär inte att Bahnhof inte kan ha kompletterande synpunkter som man vill framföra när nu skrivelsen har Bahnhof som adressat. Bahnhof avser att inkomma med ytterligare synpunkter. Med hänsyn till den korta svarstiden begär vi därför, förutom att få se ovan nämnda rättsutredning, anstånd med yttrande till den 15 oktober i år.

Bahnhof AB
Jon Karlung, VD

(PDF)

Fler nyheter från 2014

Kammarrätten ger Bahnhof rätt mot PTS Publicerad 2014-12-19 Bahnhof tecknar avtal värt 1,7M med telekombolag Publicerad 2014-12-03 Swedish Match och Adssets väljer Bahnhofs klimatsmarta IT-tjänster Publicerad 2014-11-28 Bahnhof aktiverar ”plan B”: erbjuder fri anonymisering Publicerad 2014-11-16 Bahnhof tar hem strategisk miljonorder för Malmö stad Publicerad 2014-11-11 Bahnhof stoppar ryskt studiebesök i serverhall Publicerad 2014-11-10 Delårsrapport 3, 2014 Publicerad 2014-10-28 Bråket om datalagringen: PTS hotar Bahnhof med miljonbelopp Publicerad 2014-10-27 Brevet som PTS inte vill att du ska läsa Publicerad 2014-10-24 Bahnhof avbryter annonskampanj efter upphovsrättstvist angående tiger Publicerad 2014-10-01 Säpos skandal blir musikvideo Publicerad 2014-09-12 "Vi anmäler Sveriges datalagring till EU-kommissionen" Publicerad 2014-09-12 Svar till PTS angående datalagring Publicerad 2014-09-04 Välrenommerat fondbolag går in i Bahnhof Publicerad 2014-08-28 Delårsrapport 2, 2014 Publicerad 2014-08-26 Därför syns Bahnhof så sällan i reklam Publicerad 2014-07-31 Anmäler sig själv för utebliven datalagring Publicerad 2014-07-08 Vad anser PTS om datalagringsdirektivet? Publicerad 2014-06-17 Bahnhof om datalagringen: ”Beatrice Ask har helt fel” Publicerad 2014-06-13 ”Radiotjänst, vad var det vi sa?” Publicerad 2014-06-13 Dustin och Bahnhof samarbetar för att få fler företag till molnet Publicerad 2014-06-13 Så slipper Bahnhofs kunder datalagring Publicerad 2014-06-09 Investment AB Öresund går in i Bahnhof Publicerad 2014-06-05 Bahnhof erbjuder säker MEX-telefoni Publicerad 2014-05-26 Boende i Allmännyttan betalar mångdubbelt för bredbandet – i onödan Publicerad 2014-05-22 Boende hos privatvärd? Nu kan du få Bahnhof! Publicerad 2014-05-15 Delårsrapport 1, 2014 Publicerad 2014-05-05 Webhallen väljer Bahnhof som internetleverantör Publicerad 2014-04-25 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Publicerad 2014-04-17 Kallelse Årsstämma i Bahnhof AB (publ) Publicerad 2014-04-17 Efter Heartbleed - har du uppdaterat Integrity? Publicerad 2014-04-16 Swedish Free Speech ISP Bahnhof stops retaining data, urges others to follow suit Publicerad 2014-04-10 Bahnhof har snabbast internet – enligt Bredbandskollen Publicerad 2014-04-09 "Därför slutade Bahnhof med datalagring" Publicerad 2014-04-09 Information till kunder med mobilt bredband samt mobiltelefoni Publicerad 2014-04-09 Efter EU-domen: Bahnhof upphör med all datalagring omedelbart Publicerad 2014-04-08 65 000 ville prova tjänst för övervakning Publicerad 2014-04-02 Ny söktjänst hos Bahnhof avslöjar svenskarnas privatliv Publicerad 2014-04-01 Bokslutskommuniké 2013 Publicerad 2014-02-26 Bahnhof stänger ned Lexbase totalt: "Integriteten viktigare" Publicerad 2014-01-30 Bahnhof stänger Lexbase (Uppdaterad) Publicerad 2014-01-29 Lexbase och personlig integritet: Bahnhof kommenterar Publicerad 2014-01-29