Glömt lösenord/kundnummer? Klicka här för att beställa ett nytt!

Vi använder cookies. Läs mer om vår syn på sekretess.

Så gör Bahnhof med datalagring

Publicerad 2015-09-21 11:21

Den omtvistade blanketten.

"Vid allvarliga brott samarbetar vi med myndigheterna. Samtidigt är det vår plikt som operatör att skydda det civila samhället från det övergrepp och de risker som rutinmässig massövervakning innebär."
/Jon Karlung, VD, Bahnhof

Artikeln uppdaterad 2016-06-20:
Bahnhof har alltid värnat den personliga integriteten och motarbetat massövervakning. Vi sparar inte fler uppgifter än lagen kräver. Vi raderar aktivt loggfiler i systemet så fort det är tekniskt och juridiskt möjligt.

Varför? Därför att vi är övertygade om att massövervakning skadar ett demokratiskt och blomstrande samhälle.

När EU-domstolen i april 2014 underkände datalagringsdirektivet var vi den första operatören i Sverige som meddelade att vi slutar datalagra. Andra följde efter. EU-domstolen slog alltså fast att massövervakning innebär ett övergrepp som inte står i proportion till eventuella vinster. Också i Sverige krävs speciella omständigheter för avlyssning av telefoner eller så kallad hemlig övervakning av elektronisk kommunikation. Skyddet för privat korrespondens måste vara starkt, precis som Posten är skyldig att värna brevhemligheten.

Vad sparar Bahnhof för trafikuppgifter och hur länge?

Vi sparar så lite som möjligt. Vi raderar många loggfiler aktivt för att inte ha överflödig information om våra kunder. I de fall vi har lagrat IP-nummer sparar vi detta så länge lagen kräver, det vill säga 6 månader.

När lämnar Bahnhof ut uppgifter till myndigheter?

Vår uppfattning är att operatörer bör lämna ut uppgifter när det gäller misstankar om allvarliga brott, det vill säga exakt samma brott som berättigar till hemlig övervakning av elektronisk kommunikation enligt 27 kap 19 § rättegångsbalken. Exempel på brott är: terrorbrott, mordbrand, spioneri, barnpornografibrott, m fl. Därför har Bahnhof tagit fram en egen blankett (bilden).

I mars 2016 beslutade PTS att blanketten inte fick användas, och att uppgifter om kunderna skulle lämnas ut "oavsett brottets eventuella påföljd". Reaktionerna blev mycket starka och Bahnhof överklagade i två steg. I juni 2016 kom dock beskedet från Kammarrätten att blanketten inte får användas. PTS hotar Bahnhof med vite på fem miljoner kronor om uppgifterna inte lämnas ut.

Vilket lagligt stöd ser Bahnhof för sin blankett?

Vi stödjer oss på skrivningarna gällande hemlig elektronisk övervakning enligt 27 kap 19 § rättegångsbalken, samt på EU-domstolens dom i C-293/12 / C-594/12, samt på EU:s stadga om de mänskliga rättigheterna, främst artiklarna 7 och 8, som står över svensk lag.

Ett ärende ligger hos EU-domstolen för prövning.

 

www.bahnhof.se
 

Fler nyheter från 2015

Bahnhofs julgåva 2015 Publicerad 2015-12-28 Allmänna villkor för Tyfon-kunder Publicerad 2015-12-22 Jobba på Bahnhof i Borlänge Publicerad 2015-12-21 Städerna där Bahnhof storsatsar på fiber – hela listan Publicerad 2015-12-11 Ledig tjänst: Nättekniker Drift till Managed Services - Tjänsten är tillsatt Publicerad 2015-12-04 Ledig tjänst: Senior nättekniker - Tjänsten är tillsatt Publicerad 2015-12-04 Bahnhofs serverhallar igång som vanligt under strömbrottet Publicerad 2015-12-01 Emissionen i Elementica blev mer än 100% övertecknad Publicerad 2015-12-01 Emissionen i serverhallen Elementica övertecknades direkt Publicerad 2015-11-11 Ett av Sveriges roligaste IT-jobb är ledigt: gruppchef Managed Services på Bahnhof Publicerad 2015-11-09 Inbjudan - nyemission i Elementica Publicerad 2015-11-04 Fjärrstyrning med Teamviewer - så går det till Publicerad 2015-10-30 Delårsrapport 3, 2015 Publicerad 2015-10-27 Ledig tjänst: Marknads- och säljkoordinator Publicerad 2015-09-21 Stockholmare, här är sanningen om röken på Renstiernasgatan Publicerad 2015-09-14 Jon Karlung: De flesta förstår inte riskerna Publicerad 2015-09-11 Bahnhof söker: Säljare Datacenter Publicerad 2015-09-10 Bahnhof söker: Redovisningsekonom med ambitioner Publicerad 2015-09-03 Vi söker: Datahallstekniker till våra världsberömda serverhallar Publicerad 2015-08-28 Tekniker till Nätgruppen på Bahnhof Publicerad 2015-08-28 Delårsrapport 2, 2015 Publicerad 2015-08-27 Ledig tjänst: Grafisk designer med sinne för projektledning Publicerad 2015-08-19 Bahnhof tecknar avtal värt 7,6 MSEK Publicerad 2015-07-03 Backend-utvecklare med potential Publicerad 2015-06-18 Bahnhof förvärvar Tyfon Publicerad 2015-06-08 Bahnhof bäst i klassen enligt SVTs Bredbandtest Publicerad 2015-05-08 Bahnhof bygger största serverhallen i Stockholm Publicerad 2015-05-05 Delårsrapport 1, 2015 Publicerad 2015-05-05 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Publicerad 2015-04-20 Kallelse Årsstämma i Bahnhof AB (publ) Publicerad 2015-04-17 Bahnhof erbjuds del av ramavtal enligt Kammarkollegiets beslut avseende upphandling Publicerad 2015-04-02 Nu kan du söka jobb som ”troll” Publicerad 2015-04-01 Varning för nätfiske Publicerad 2015-03-16 Kommunikatör med inriktning på internationell IT-marknad Publicerad 2015-03-03 Bokslutskommuniké 2014 Publicerad 2015-02-25 Vill du leda ett team av Colotekniker i Bahnhofs spektakulära serverhallar? Publicerad 2015-02-18 10 000 Mbits i nytt avtal mellan ISPY och Bahnhof Publicerad 2015-02-17 Ny tuff miljömärkning för serverhallar utmanar Facebook Publicerad 2015-01-20