Glömt lösenord/kundnummer? Klicka här för att beställa ett nytt!

Vi använder cookies. Läs mer om vår syn på sekretess.

BAHNHOF AVSLÖJAR: Utpressningsbrev gör rika filmbolag ännu rikare

Publicerad 2018-06-13 13:37

 

De flesta har hört talas om filmbolagen som skickar hotfulla fildelningsfakturor till svenska hushåll – nu blottlägger Bahnhof regeringens inblandning och den ekonomiska sanningen om utpressarbolagen i siffror. Med all fakta på bordet börjar seglivade myter smulas sönder.

Regeringens föreställning om upphovsmän

I kommittédirektivet Straffskalorna för vissa allvarliga immaterialrättsintrång (19/1-17) uttrycker regeringen en önskan att skärpa straffskalorna för immaterialrättsintrång (dvs. bland annat fildelning) och introducera nya, mer proportionerliga straff. De diskuterar även dagens åtalsprövningsregler för upphovsrättsintrång (brottet som brukar resultera i utpressningsfakturor), och förklarar att kraven medvetet lågt ställda för att underlätta för upphovsmän som ofta agerar ensamma och har dåligt med pengar:

I upphovsrättsliga tvister [] är det ofta upphovsmannen själv som är part,
och som regel har upphovsmannen begränsade ekonomiska resurser
(s. 9. Diar. 2017:4).

Verklighetens upphovsmän

Låt oss pröva regeringens påstående mot verkliga upphovsrättsliga tvister. På Utpressningskollen har Bahnhof samlat dokumenten till de senaste två årens 76 upphovsrättsmål – 56 av dem har legat till grund för de tiotusentals utpressningsbrev som skickats till fildelare. Om regeringens påstående stämmer borde materialet visa flera exempel på fattiga, solitära upphovsmän som ju lagen tagit särskild hänsyn till.

Är det ofta upphovsmannen själv som är part?

I 76 mål finns sammanlagt endast 6 olika parter som är ledande i att beivra intrång i upphovsrätt - 5 filmbolag och 1 programvarubolag. Men i endast 5 av 76 mål är det upphovsmännen själva som beivrar intrånget – mjukvarutillverkaren Dassault Systèmes SE försvarar sin egen mjukvara i 3 mål (1, 2, 3), och filmproduktionsbolaget Video Art Holland driver själva 2 rättsprocesser (1, 2) för sina filmproduktioner. De övriga 71 målen företräds av bolag som tjänar pengar på att försvara andras upphovsrätt och erbjuder identifiering och spårning av fildelning och ombudsmannaskap i upphovsmannens rättsprocesser (som i idealfallet leder till utpressningsfakturor vars intäkter parterna kan dela på). Bolagen Copyright Management Services Ltd och Crystalis Entertainment UG har vunnit mark med den modellen och täcker tillsammans in 64 av 76 mål. Regeringens påstående – att det ofta är upphovsmannen själv som är part – verkar alltså inte alls stämma.

Har upphovsmännen begränsade ekonomiska resurser?

I dokumenten nämns ett antal filmbolag och licenstagarbolag, och om regeringens påstående stämmer ska större delen av dessa ha begränsade ekonomiska resurser. Bahnhof har hittat finansiell information i en eller annan form till merparten av bolagen som redovisas i bokstavsordning.

Criminal Productions Inc: Filmproduktionsbolaget bakom filmen Criminal. Bolagets upphovsrätt försvaras av Copyright Management Services och har en uppskattad intäkt på 4,34 miljoner dollar.

Combat Zone Corp:
Ett porrfilmbolag som företräds av M.I.C.M. – Mircom International Copyright Management och uppskattas generera drygt 100 000 dollar i intäkter varje år.

Crystalis Entertainment UG
: Filmlicensbolag som förekommer i 7 mål efter licensavtal med upphovsmän. Bolaget företräder bland annat mediajätten Starz Media med en intäkt på 125,6 miljoner dollar och har gjort stora affärer på att skicka utpressningsfakturor till tiotusentals privatpersoner som påstås ha laddat ner bland annat Black Sails och Spartacus.

Dassault Systèmes: Mjukvarubolaget Dassault Systèmes AB förekommer i 3 mål har en bolagsredovisning som visar en omsättning på drygt 556 miljoner kronor under 2016.

Diabolic Video Productions:
Ett porrfilmbolag som företräds av M.I.C.M. – Mircom International Copyright Management i tvister om en rad olika porrfilmer och uppges ha intäkter på 2,4 miljoner dollar.

Fridhtjof Film A/S: Ett av filmproduktionsbolagen som företräds av Copyright Management Services och bland annat har producerat filmen Tom of Finland gjorde under 2017 en bruttovinst på 5 714 000 danska kronor.

Giant Media Group inc:
Ett ospecificerat media- och kommunikationsbolag som företräds av M.I.C.M. – Mircom International Copyright Management med årliga intäkter som uppskattas till cirka 280 000 dollar.

Me2 productions: Ett av filmproduktionsbolagen som företräds av Copyright Management Services har producerat filmen Mechanic: Resurrection som legat till grund för en stor mängd fildelarfakturor i Sverige och USA och ägs till stor del av producenten Avi Lerner som har ett uppskattat nettovärde på 150 miljoner dollar.

Scanbox Entertainment
: Filmdistributören Scanbox Entertainment Distribution Rights APS företräder 3 (1, 2, 3) av våra mål, och deras årsredovisning från 2016 visar en nettoomsättning på cirka 32,5 miljoner kronor.

Starz Media
: Ett av filmproduktionsbolagen som företräds av Crystalis Entertainment UG och bland annat har producerat Black Sails och Spartacus uppges ha en intäkt på 125,6 miljoner dollar.

Video Art Holland
: Filmproduktionsbolag som förekommer i 2 mål och enligt en sammanställning av filmbolagets företagsinformation har intäkter på mellan 1-3 miljoner euro.

Zentropa
: Lars von Triers filmbolag figurerar i flera mål företrädda av Copyright Management Services och har gett upphov till en serie blockbuster-filmer som fått internationell spridning. Zentropas ekonomi är dock svår att kontrollera eftersom de har undanhållit ekonomiska rapporter, och bolaget dessutom är utsplittrat i ett svåröverskådligt antal små företag med snarlika namn. Vi vet dock att de mottagit miljonbelopp i bidrag från åtskilliga filmorganisationer, bland annat Svenska Filminstitutet och Film i Väst som bidragit med över 45 miljoner kronor.

Granskningens ekonomiska siffror bygger på tillgängliga öppna källor som sannolikt kan kompletteras med ytterligare utländskt källmaterial. Bilden är dock entydig - det är mycket starka ekonomiska parter som driver alla utpressningsmål, och inte en enda med vad regeringen beskriver som "begränsade ekonomiska resurser”.

Girighet bakom en fasad av nödtorft

Vår lagstiftning vilar på antaganden som är dåligt förankrade i verkligheten. Resultatet är en utpressningsverksamhet som är lönsam för redan lönsamma mediabolag och kostsam för ungdomar, pensionärer och andra individer på marginalen utan möjlighet att tackla plötsliga kostnader på tusentals kronor. De ensamma och ekonomiskt begränsade upphovsmännen är i själva verket grupper av upphovsmän med stora förmögenheter. Förmodligen är det inte på grund av nödtorft de skickar utpressningsbrev, utan ren girighet. Ändå fortsätter regeringen ge förmåner och rabatter som i slutändan betalas av, just det – enskilda och ekonomiskt begränsade privatpersoner.

Text: Carolina Lindahl  Bild: Anna Grape

Presskontakt: Jon Karlung 076-111 01 60

Läs mer:

2018-05-25: Tveksam opartiskhet på Patent- och marknadsdomstolen

2018-04-17: Domstol godtar defekt bevis: fel operatör döms 

2018-04-13: Tele 2-dom bekräftar: bevis för fildelning otillförlitligt

2018-04-11: Domar mot tusentals svenskar saknar tillförlitliga bevis 

2018-03-28: Filmbolagen, fildelarna och fakturorna – FAQ

2018-03-28: Vuxenfilmsurfare utpressas på pengar – vem går säker?

2018-02-02: Njord Law Firm förbereder nya attacker mot enskilda internetanvändare

2018-01-18: Nya massutskick av utpressarbrev kan vara på väg 

Fler nyheter från 2018

NYA UPPGIFTER: Fler utpressningsbrev på väg lagom till jul Publicerad 2018-12-22 LEDIG TJÄNST: Infrastrukturtekniker i Stockholm Publicerad 2018-12-19 LEDIGA TJÄNSTER: Teknisk kundtjänst i Umeå Publicerad 2018-12-19 UTPRESSNINGSBREVEN: Samma person bakom både breven och bevisen Publicerad 2018-12-13 LEDIG TJÄNST: Resultatinriktad företagssäljare i Göteborg Publicerad 2018-12-10 Bahnhof bygger unikt datacenter mitt i Stockholm city Publicerad 2018-12-05 LEDIG TJÄNST: Junior fibertekniker i Stockholm Publicerad 2018-12-04 LEDIG TJÄNST: Fibertekniker i Stockholm Publicerad 2018-12-04 LEDIG TJÄNST: Junior installationstekniker i Stockholm Publicerad 2018-12-04 LEDIG TJÄNST: Installationstekniker i Stockholm Publicerad 2018-12-04 LEDIGA TJÄNSTER: Teknisk kundtjänst i Borlänge Publicerad 2018-11-30 LEDIGT TIMVIKARIAT: Teknisk kundtjänst i Borlänge Publicerad 2018-11-30 SE MARSLANDNINGEN PÅ INTERNET Publicerad 2018-11-26 LEDIG TJÄNST: Leveranskoordinator i Stockholm Publicerad 2018-11-23 LEDIG TJÄNST: Bahnhof Support söker IT-supportpersonal till Umeå Publicerad 2018-11-22 NY RAPPORT: Svenska sekretessbelagda uppgifter är inte säkra i utländska molntjänster Publicerad 2018-11-20 SENASTE NYTT: Bahnhof blockerar internet Publicerad 2018-11-02 Bara Patent- och marknadsdomstolen verkar tro att blockering av sidor fungerar Publicerad 2018-11-01 Delårsrapport 3, 2018 Publicerad 2018-10-23 LEDIG TJÄNST: Fibertekniker i Stockholm Publicerad 2018-10-23 LEDIG TJÄNST: Resultatinriktad företagssäljare i Göteborg Publicerad 2018-10-23 LEDIG TJÄNST: DevOps systemutvecklare i Sthlm, Gbg, Umeå, Malmö eller Borlänge Publicerad 2018-10-23 LEDIG TJÄNST: Utvecklingschef - telefoni/UC i Sthlm, Gbg, Umeå, Malmö eller Borlänge Publicerad 2018-10-23 LEDIG TJÄNST: Junior fibertekniker i Stockholm Publicerad 2018-10-22 LEDIG TJÄNST: Junior installationstekniker i Stockholm Publicerad 2018-10-22 LEDIG TJÄNST: Installationstekniker i Stockholm Publicerad 2018-10-22 Tydligt jäv bakom Telias blockeringsdom Publicerad 2018-10-17 VÄRLDSPREMIÄR: Bahnhofs 10 Gbit/s-router för hemanvändare – snabbast på marknaden! Publicerad 2018-10-17 LEDIGA TJÄNSTER: Teknisk kundtjänst i Umeå Publicerad 2018-10-16 LEDIG TJÄNST: Resultatinriktad företagssäljare i Stockholm Publicerad 2018-10-16 LEDIG TJÄNST: Leveranskoordinator Publicerad 2018-10-11 Bahnhof tackar nej till samarbete med Reklamombudsmannen Publicerad 2018-10-05 LEDIG TJÄNST: Inkassohandläggare i Borlänge Publicerad 2018-10-02 LEDIG TJÄNST: Senior nätverkstekniker i Sthlm, Gbg, Malmö eller Umeå Publicerad 2018-09-27 LEDIG TJÄNST: Junior drifttekniker i Sthlm, Gbg, Malmö eller Umeå Publicerad 2018-09-27 Bahnhof fällda för en meme av Reklamombudsmannen Publicerad 2018-09-25 LEDIG TJÄNST: Senior nätverkstekniker i Sthlm, Gbg, Umeå eller Malmö Publicerad 2018-09-17 RESULTATET: Ja till länkskatt och uppladdningsfilter Publicerad 2018-09-12 EUs copyrightdirektiv utökas med fotbollsmatcher Publicerad 2018-09-12 TOPP 3: Operatörerna som lämnar ut sina kunders personuppgifter Publicerad 2018-09-10 NY MÄTNING VISAR: Rekordmånga utpressningsbrev 2018 Publicerad 2018-09-10 LEDIG TJÄNST: Junior nätverkstekniker i Stockholm Publicerad 2018-09-10 VACANCY: SIP engineer in Stockholm, Borlänge or Umeå Publicerad 2018-09-04 Inget riksdagsparti tar integritetsfrågor på allvar Publicerad 2018-09-03 LEDIG TJÄNST: Innesäljare i Stockholm Publicerad 2018-08-28 LEDIG TJÄNST: Fibertekniker i Stockholm Publicerad 2018-08-21 Jon Karlung tackar Donald Trump Publicerad 2018-08-21 Delårsrapport 2, 2018 Publicerad 2018-08-21 LEDIGA TJÄNSTER: Teknisk support i Borlänge, behovsanställning Publicerad 2018-08-15 LEDIG TJÄNST: 2 st nätinstallatörer till Göteborg Publicerad 2018-08-07 LEDIG TJÄNST: Leveranskoordinator Publicerad 2018-07-31 LEDIGA TJÄNSTER: Teknisk kundtjänst i Umeå Publicerad 2018-07-18 Slaget om upphovsrätten. 1981: kassettskatt, 2018: länkskatt Publicerad 2018-07-05 LEDIG TJÄNST: Junior nätverkstekniker till Managed Networks i Stockholm Publicerad 2018-07-03 Bahnhof påbörjar utveckling av 5G-tjänster Publicerad 2018-06-29 Bahnhofs rapport från dagens rundabordetsamtal hos Justitiedepartementet Publicerad 2018-06-27 Klartecken för Artikel 13 - ett steg närmare domedagen Publicerad 2018-06-20 LEDIG TJÄNST: Uppfinningsrik utvecklare i Sthlm, Gbg, Malmö, Umeå eller Borlänge Publicerad 2018-06-19 VACANCY: VoIP-technician in Stockholm, Borlänge or Umeå Publicerad 2018-06-19 LEDIG TJÄNST: Junior nättekniker till AS8473, Stockholm Publicerad 2018-06-18 LEDIGA TJÄNSTER: Företagssäljare i Sthlm, Gbg och Malmö Publicerad 2018-06-18 Artikel 13 – Slutet för vårt öppna och fria internet? Publicerad 2018-06-15 LEDIG TJÄNST: Företagssäljare i Borlänge Publicerad 2018-06-14 LEDIG TJÄNST: Fälttekniker i Malmö Publicerad 2018-06-13 LEDIG TJÄNST: Junior datahallstekniker i Malmö Publicerad 2018-06-08 VACANCY: DevOps system developer in Sthlm, Gbg, Malmö, Borlänge or Umeå Publicerad 2018-06-05 LEDIG TJÄNST: Servicedesk/IT-support till Managed Services i Umeå Publicerad 2018-06-05 Nu kan du beställa Stockholms snabbaste bredband till din lägenhet Publicerad 2018-06-01 LEDIG TJÄNST: DevOps systemutvecklare i Sthlm, Gbg, Malmö, Borlänge eller Umeå Publicerad 2018-06-01 LEDIG TJÄNST: Drifttekniker (Microsoft) till Managed Services i Malmö Publicerad 2018-06-01 LEDIG TJÄNST: Drifttekniker inom virtualisering i Malmö eller Stockholm Publicerad 2018-06-01 LEDIG TJÄNST: Leveranskoordinator - accessnät. Stockholm. Publicerad 2018-05-31 Så kan amerikanska myndigheter få tag på din molndata Publicerad 2018-05-30 LEDIG TJÄNST: Junior nätverkstekniker till Managed Networks i Stockholm Publicerad 2018-05-29 LEDIG TJÄNST: Säljare privatmarknad, Borlänge Publicerad 2018-05-29 LEDIGA TJÄNSTER: Teknisk kundtjänst i Umeå Publicerad 2018-05-29 Ny dom fastställer: slut på fildelarutpressning i Danmark Publicerad 2018-05-29 GDPR sätter fokus på integriteten Publicerad 2018-05-25 BAHNHOF AVSLÖJAR: Tveksam opartiskhet på Patent- och marknadsdomstolen Publicerad 2018-05-25 Blott Bahnhof svenska servrar har Publicerad 2018-05-16 Kommuniké från årsstämma i Bahnhof AB Publicerad 2018-05-15 Jon Karlung: släpp loss internets fulla kraft - öppna upp spektrumbandet för alla! Publicerad 2018-05-08 Delårsrapport 1, 2018 Publicerad 2018-05-08 Snabbast bredband med Bahnhof enligt ny rapport Publicerad 2018-05-04 PRV får 80 miljoner – hjälper utpressare med skattefinansierad lobbyverksamhet Publicerad 2018-05-03 LEDIG TJÄNST: Fibertekniker i Stockholm Publicerad 2018-04-26 LEDIG TJÄNST: Säljare privatmarknad, Borlänge Publicerad 2018-04-26 Bahnhof tar din säkerhet på allvar Publicerad 2018-04-18 Supersnabb surf för nollåttor med Bahnhof 10 Gbit/s Publicerad 2018-04-18 Domstol godtar defekt bevis: fel operatör döms Publicerad 2018-04-17 Kallelse Årsstämma i Bahnhof AB (publ) Publicerad 2018-04-16 Riv monopolen – bygg ett öppet 5G-nät Publicerad 2018-04-13 Tele 2-dom bekräftar: bevis för fildelning otillförlitligt Publicerad 2018-04-13 Domar mot tusentals svenskar saknar tillförlitliga bevis Publicerad 2018-04-11 Adjö PUL! Hallå GDPR! Publicerad 2018-04-09 Bahnhof: "Vi läser inte in könsroller hos någon" Publicerad 2018-04-06 Bahnhof öppnar serverhall på militär skärgårdsö Publicerad 2018-04-01 Vuxenfilmsurfare utpressas på pengar – vem går säker? Publicerad 2018-03-28 Filmbolagen, fildelarna och fakturorna - FAQ Publicerad 2018-03-28 LEDIG TJÄNST: Drifttekniker inom virtualisering i Malmö eller Stockholm Publicerad 2018-03-20 LEDIG TJÄNST: Drifttekniker (Microsoft) till Managed Services i Malmö Publicerad 2018-03-20 Avesta har världens första öppna stadsnät med 10 Gbit/s Publicerad 2018-03-20 Bahnhof vill öppna upp spektrumlicensieringen för 5G för fler än bara mobiljättar Publicerad 2018-03-16 LEDIG TJÄNST: Webbdesigner/grafisk designer Publicerad 2018-03-13 Bahnhof överklagar dom om utlämning av uppgifter Publicerad 2018-03-07 Rättelse avstämningsdag vid föreslagen kontantutdelning Publicerad 2018-03-06 LEDIGT JOBB: Fälttekniker i Göteborg Publicerad 2018-03-05 Huge success for Bahnhof’s 10 000 Mbit/s internet service for 29 EUR/month Publicerad 2018-03-02 LEDIGA SOMMARJOBB: Leveransadministratör i Borlänge Publicerad 2018-03-01 LEDIGA SOMMARJOBB: Teknisk support i Borlänge Publicerad 2018-03-01 Nu får villaägare 10 000 Mbit/s för 298 kr/mån Publicerad 2018-02-28 LEDIG TJÄNST: Företagssäljare i Stockholm Publicerad 2018-02-26 LEDIG TJÄNST: Leveransadministratör i Borlänge, behovsanställning Publicerad 2018-02-26 LEDIGA TJÄNSTER: Leveransadministratör för privatkunder i Borlänge Publicerad 2018-02-26 Ett ogenomtänkt förslag som kan ge 6 års fängelse Publicerad 2018-02-26 Bahnhof är överlägsen vinnare för andra året i rad! Publicerad 2018-02-23 LEDIG TJÄNST: Teknisk support för privatpersoner i Borlänge Publicerad 2018-02-21 LEDIGA TJÄNSTER: Teknisk support för företag i Borlänge Publicerad 2018-02-21 LEDIGA TJÄNSTER: Fakturakundtjänst i Borlänge Publicerad 2018-02-21 Bahnhof lanserar 10 000 Mbit/s till privatpersoner för 298 kr/mån Publicerad 2018-02-21 Bokslutskommuniké 2017 Publicerad 2018-02-20 LEDIG TJÄNST: Ekonomiassistent (vikariat 1,5 år) i Borlänge Publicerad 2018-02-16 LEDIG TJÄNST: Drifttekniker till Managed Services i Stockholm Publicerad 2018-02-16 LEDIG TJÄNST: Nättekniker till Managed Services i Stockholm, Göteborg eller Malmö Publicerad 2018-02-16 Bahnhof är årets nätoperatör! Publicerad 2018-02-14 LEDIG TJÄNST: VoIP-tekniker i Stockholm, Borlänge eller Umeå Publicerad 2018-02-06 LEDIG TJÄNST: Junior nättekniker till AS8473, Stockholm Publicerad 2018-02-05 Njord Law Firm förbereder nya attacker mot enskilda internetanvändare Publicerad 2018-02-02 PTS säger emot sig själva om huruvida IP-adress är integritetskänslig eller inte Publicerad 2018-01-31 LEDIG TJÄNST: Säljare med fokus på bostadsrättsföreningar, Umeå Publicerad 2018-01-24 LEDIG TJÄNST: Säljare med fokus på bostadsrättsföreningar, Göteborg Publicerad 2018-01-24 LEDIG TJÄNST: Säljare med fokus på bostadsrättsföreningar, Stockholm Publicerad 2018-01-24 Nya massutskick av utpressarbrev kan vara på väg  Publicerad 2018-01-18 BIG CITY – staden som är en enda stor datahall Publicerad 2018-01-16 Bahnhof ser allvarliga brister i regeringens datalagringsförslag Publicerad 2018-01-12 LEDIG TJÄNST: Junior nätverkstekniker till Managed Services i Malmö eller Stockholm Publicerad 2018-01-11 LEDIG TJÄNST: Nätinstallatör Stockholm Publicerad 2018-01-11 LEDIG TJÄNST: Junior företagssäljare i Umeå Publicerad 2018-01-11 LEDIG TJÄNST: Teamleader 1st och 2nd line Managed Services Publicerad 2018-01-10 LEDIG TJÄNST: Säljare privatmarknad, Borlänge Publicerad 2018-01-08 LEDIG TJÄNST: Leveransadministratör i Borlänge, behovsanställning Publicerad 2018-01-08