Glömt lösenord/kundnummer? Klicka här för att beställa ett nytt!

Vi använder cookies. Läs mer om vår syn på sekretess.

UTPRESSNINGSÅRET 2018: Antal drabbade tio gånger fler i Sverige än i USA

Publicerad 2019-01-23 12:19

Utlämnade IP-adresser per år. 2018 slår nya rekord.

English version of this article can be found at the bottom of this page.


”Kravbrev”, ”Fildelarböter”, ”Förlikningserbjudande”, ”Hotbrev” och ”Legal blackmail” är olika namn för breven som anklagar dig för att ha fildelat upphovsrättsskyddat material och kräver en summa pengar för att inte gå vidare till domstol och ställa dig inför rätta. Breven har skickats ut av advokatfirmorna Njord Law Firm och Ramberg Advokater till svenska hushåll, och på bara ett par år har verksamheten expanderat till något som liknar en regelrätt industri. 

Med hjälp av svensk lagstiftning om upphovsrätt kan film- och andra mediebolag vända sig till Patent- och marknadsdomstolen och enkelt få ut personuppgifter och adresser att skicka kravbrev till. Vi har begärt ut samtliga domstolsansökningar och domstolsbeslut i de ärenden som leder till den här typen av brevutskick från 2016-idag. För att få en förståelse för hur fenomenets omfattning ska vi titta på 2018 i rena siffror.

Antal domstolsansökningar

Under 2018 har det kommit in 72 ansökningar om informationsföreläggande till Patent- och marknadsdomstolen från rättighetshavare och deras advokatbyråer som vänder sig till svenska internetoperatörer för att få ut uppgifter om internetkunder som påstås ha fildelat. Under 2017 kom 27 sådana ansökningar, och 2016 var ansökningarna 13.

Antal utlämnade IP-adresser

När ansökningar beviljas av Patent- och marknadsdomstolen måste internetoperatörer lämna ut sina kunders personuppgifter till privata bolag. Under 2018 har rättighetshavare och advokatbyråer fått rätt till personuppgifterna bakom sammanlagt 52 341 svenska IP-adresser (en IP-adress brukar identifiera en dator).2017 var det nästan hälften så många - 25 850 IP-adresser, och 2016 handlade det om 5673 IP-adresser. Detta går att jämföra med USAs 3300 mål (de flesta mål med en svarande privatperson) under hela 2018.

Utlämnade uppgifter per operatör

IP-adresserna hör till fyra operatörer. Telia har lämnat ut uppgifter om användarna av 37 035 IP-adresser, Com Hem har delat med sig av kunduppgifter kopplade till 7889 IP-adresser, Telenor-koncernen (Bredbandsbolaget och Ownit inkluderade) har bidragit med kunduppgifter till 6761 IP-adresser, och Rätt Internet Kapacitet i Sverige har gett namn och postadress till användarna av 571 IP-adresser. Bahnhof och Tele 2 har inte lämnat ut några sådana uppgifter.

Advokatbyråer representerade

Tre advokatbyråer finns representerade i målen från 2018. 32 mål företräds av NJORD Law Firm, 28 mål företräds av Ramberg Advokater och två mål har Engström & Hellman Advokatbyrå som företrädare.

- Håll dig uppdaterad med Utpressningskollen!

På utpressningskollen.se hittar du de senaste ansökningarna och besluten i upphovsrättsmål och kan förutse nya vågor av utpressningsbrev, långt innan de skickas. Vi uppdaterar löpande med nya domstolsdokument och länkar till artiklar som exponerar utpressningsverksamhetens olika delar.

Presskontakt: Jon Karlung 076-111 01 60

Läs mer:

2018-12-22: NYA UPPGIFTER: Fler utpressningsbrev på väg lagom till jul

2018-12-13: UTPRESSNINGSBREVEN: Samma person bakom både breven och bevisen

2018-09-10: TOPP 3: Operatörerna som lämnar ut sina kunders uppgifter

2018-09-05: NY MÄTNING VISAR: Rekordmånga utpressningsbrev 2018

2018-06-13: BAHNHOF AVSLÖJAR: Utpressningsbrev gör rika filmbolag ännu rikare

2018-05-25: Tveksam opartiskhet på Patent- och marknadsdomstolen

2018-04-17: Domstol godtar defekt bevis: fel operatör döms 

2018-04-13: Tele 2-dom bekräftar: bevis för fildelning otillförlitligt

2018-04-11: Domar mot tusentals svenskar saknar tillförlitliga bevis 

2018-03-28: Filmbolagen, fildelarna och fakturorna – FAQ

2018-03-28: Vuxenfilmsurfare utpressas på pengar – vem går säker?

2018-02-02: Njord Law Firm förbereder nya attacker mot enskilda internetanvändare

2018-01-18: Nya massutskick av utpressarbrev kan vara på väg 


English version:


The Swedish piracy extortion of 2018: The number of targeted people ten times higher than the total number in USA 

”Legal blackmail”, ”Piracy extortion letter” and ”Speculative invoice” are different names for the kind of letter that accuses you of online piracy (illegal sharing of copyrighted files) and requests an amount of money in order to not go further to court. The letters have been distributed by the law firms Njord Law Firm and Ramberg Advokater to Swedish households, and in only a couple of years the practice has expanded to industrial proportions.

With support from Swedish copyright legislation movie companies and other media producers can approach the Swedish special court for cases relating to intellectual property law, Patent- och marknadsdomstolen, and easily be granted personal information complete with home addresses that they can use as recipients for extortion letters. Bahnhof has collected every filed lawsuit and every court ruling for the type of case that leads to these kinds of letters from 2016-today. Let’s take a look at the final numbers from 2018 and see how the phenomenon has evolved since the year before. 

Number of filed lawsuits

During 2018 72 lawsuits were filed at Patent- och marknadsdomstolen by copyright holders and their law firms, requesting Swedish ISPs to disclose the names and addresses of the account holders connected to certain IP-addresses that according to them are guilty of online piracy. During 2017 27 lawsuits of that kind were filed, and the year before, 2016, only measured up to 13 lawsuits.

Number of IP-addresses with their account holders revealed

When Patent- och marknadsdomstolen’s judgment is in favor of the plaintiff (which is typically the case), ISPs must disclose their internet customer’s personal information to private companies. During 2018 copyright holders and their law firms have been granted the right to know the name and address of users connected to 52 341 Swedish IP-addresses (one IP-address usually identifies one personal computer). 2017 the IP-addresses were about half as many, 25850 IP-addresses, and 2016 there were 5673 IP-adresses with revealed users in total. This is comparable to the 3300 cases filed in USA during 2018 (most of them targeting one single individual).

Number of IP-addresses revealed by each ISP

The revealed IP-adresses of 2018 belong to four different Swedish ISPs. Telia has disclosed personal details about users of 37 035 IP-addresses, Com Hem has shared customer information connected to 78889 IP-addresses, the Telenor-organization (including Ownit and Bredbandsbolaget) have contributed with customer details to 6761 IP-addresses and Rätt Internet Kapacitet i Sverige have handed out name and home address to the users of 571 IP-addresses. Bahnhof and Tele2 haven’t handed out any personal information connected to IP-addresses or otherwise to copyright holders.

Law firms represented

Three law firms are represented in the court cases from 2018. 32 cases are represented by NJORD Law Firm, 28 cases are represented by Ramberg Advokater and two cases are represented by Engström & Hellman Advokatbyrå. 

- Keep yourself informed with Utpressningskollen!

At utpressningskollen.se (which roughly translates to ”extortion watch”) you can find the latest filed lawsuits and judgments in this type of copyright court cases and predict new waves of extortion letters long before they’ve even been sent. We update the page regularly with fresh court documents and publish articles where we expose different aspects of the piracy extortion practice. 

Fler nyheter från 2019

Bahnhof förlänger acceptfrist i erbjudandet till Elementicas aktieägare till 17/1 Publicerad 2019-12-25 Hur gör jag för att få ut mina pengar för uppköpet av Elementica? (uppdatering) Publicerad 2019-12-20 Utpressningsåret 2019 under summering – Telia lämnar ut flest till utpressare Publicerad 2019-12-20 LEDIG TJÄNST: Drifttekniker - telefoni/UC i Stockholm eller Borlänge Publicerad 2019-12-13 LEDIG TJÄNST: Installationstekniker till Bahnhof i Stockholm Publicerad 2019-12-10 Hur gör jag för att få ut mina pengar för uppköpet av Elementica? Publicerad 2019-12-09 LEDIG TJÄNST: Produktägare till Bahnhof i Stockholm Publicerad 2019-12-05 Kommuniké från extra bolagsstämma i Bahnhof AB den 3 december 2019 Publicerad 2019-12-03 LEDIG TJÄNST: Säljare med fokus på bostadsrättsföreningar, Malmö Publicerad 2019-11-25 Bahnhof söker framtidens ekonomichef i Stockholm! Publicerad 2019-11-20 Kallelse extra bolagsstämma Bahnhof AB (publ) Publicerad 2019-11-18 LEDIG TJÄNST: Nätverkstekniker till Managed Services i Göteborg Publicerad 2019-11-14 LEDIG TJÄNST: Tekniker till Bahnhofs världsberömda serverhallar i Sthlm Publicerad 2019-11-12 Bahnhof köper alla aktier i Elementica - bygger storskalig anläggning för framtidens molntjänster och kvantdatorer Publicerad 2019-11-12 Bahnhofs delårsrapport Q3, 2019 Publicerad 2019-11-12 Ledig tjänst: Drifttekniker med inriktning mot Linux och virtualisering Publicerad 2019-11-04 Underlag för stämmans beslut för återköp av aktier i Elementica AB (beslutsordning enligt 16a kap. 7§ ABL) Publicerad 2019-10-30 Bahnhof toppar i kundnöjdhet - nu har vi officiellt Sveriges nöjdaste privatkunder! Publicerad 2019-10-28 LEDIG TJÄNST: Linuxtekniker med inriktning mot coresystem i Stockholm Publicerad 2019-10-16 Post- och telestyrelsen vill tvinga operatörer att bryta mot EU-rätten – Bahnhof protesterar Publicerad 2019-10-15 BAHNHOF AVSLÖJAR: Operatörerna som lämnar ut dina uppgifter till utpressare 2019 Publicerad 2019-10-08 LEDIG TJÄNST: Leveranskoordinator i Stockholm Publicerad 2019-10-03 Bahnhof återinför utlämningsblanketten Publicerad 2019-10-01 Bahnhof inför datalagring, men endast i ”kassaskåpet” som inte är avsedd för upphovsrättsmaffian Publicerad 2019-09-30 LEDIG TJÄNST: NetDevOps-ingenjör i Stockholm Publicerad 2019-09-30 Bahnhof tackar DN och Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong Publicerad 2019-09-20 LEDIG TJÄNST: Installationstekniker till Bahnhof i Stockholm Publicerad 2019-09-18 #tbf En dag i Uppsala för 25 år sedan… Publicerad 2019-09-06 LEDIG TJÄNST: Supporttekniker i Umeå eller Borlänge. Publicerad 2019-09-03 LEDIG TJÄNST: NOC-tekniker i Umeå eller Borlänge Publicerad 2019-09-03 LEDIG TJÄNST: Senior nätverkstekniker i Sthlm, Gbg, Umeå eller Malmö Publicerad 2019-08-28 LEDIG TJÄNST: Säljare med fokus på bostadsrättsföreningar, Malmö Publicerad 2019-08-28 LEDIG TJÄNST: Företagssäljare till Bahnhof i Stockholm Publicerad 2019-08-26 Bahnhofs delårsrapport 2, 2019 Publicerad 2019-08-20 LEDIG TJÄNST: Kundtjänst - leverans & support i Umeå Publicerad 2019-08-19 KUNDINFORMATION: Internet blir allt mer osäkert – Bahnhof erbjuder beskyddartjänst Publicerad 2019-07-11 LEDIG TJÄNST: Nätverksinstallatör till Bahnhof i Stockholm Publicerad 2019-07-03 LEDIG TJÄNST: Installationstekniker till Bahnhof i Stockholm Publicerad 2019-07-03 KUNDINFORMATION: Var redo när åskan kommer. Publicerad 2019-07-01 LEDIG TJÄNST: Företagssäljare till Bahnhof i Stockholm Publicerad 2019-06-28 LEDIG TJÄNST: Junior drifttekniker till Bahnhof i Stockholm Publicerad 2019-06-28 LEDIG TJÄNST: Säljare med fokus på bostadsrättsföreningar, Malmö Publicerad 2019-06-28 LEDIG TJÄNST: Kundtjänst - leverans & support i Borlänge Publicerad 2019-06-25 LEDIG TJÄNST: Redovisningsansvarig Publicerad 2019-06-24 Riksdagen röstade igenom ”ny” datalagringslag – Bahnhof: den hör inte hemma i en demokrati Publicerad 2019-06-19 Bahnhof förtydligar: Vi har inte skickat IP-adresser till PTS Publicerad 2019-06-18 Bahnhof ger svar på tal: ”Majoriteten av befolkningen har inte begått några brott – det är dem vi skyddar” Publicerad 2019-06-14 #tbt: Vem var det som buda? Publicerad 2019-06-13 LEDIG TJÄNST: Löneadministratör (vikariat 1–1,5 år) Publicerad 2019-06-12 LEDIG TJÄNST: NOC-tekniker i Umeå eller Borlänge Publicerad 2019-06-07 NYA MASSUTSKICK PÅ GÅNG: Byt operatör för att slippa få ett utpressningsbrev Publicerad 2019-06-05 SÖKES: Bahnhof söker obegränsat med folk till telefoni, nät och kundservice Publicerad 2019-05-29 EU-valet 2019: Därför borde du rösta Publicerad 2019-05-26 LEDIGA TJÄNSTER: Linuxtekniker och systemutvecklare som vill revolutionera operatörsvärlden! Publicerad 2019-05-15 LEDIG TJÄNST: Nätinstallatör i Stockholm Publicerad 2019-05-15 Kommuniké från årsstämma i Bahnhof AB 2019 Publicerad 2019-05-14 2014 satte EU-domstolen stopp för massövervakning - nu vill EU-rådet införa det igen Publicerad 2019-05-13 LEDIG TJÄNST: Nätverkstekniker till Managed Networks i Stockholm Publicerad 2019-05-08 Bahnhofs delårsrapport 1, 2019 Publicerad 2019-05-07 Nu är Tyfon en del av Bahnhof på riktigt Publicerad 2019-05-02 Pensionär anklagas för fildelning och uppmanas betala 7000 kr - ”jag har aldrig laddat ned, jag är 75 år och kan inte mycket om data” Publicerad 2019-04-23 LEDIG TJÄNST: Leveranskoordinator i Stockholm Publicerad 2019-04-18 LEDIG TJÄNST: DevOps till Nätavdelningen i Stockholm Publicerad 2019-04-15 Bahnhofs årsredovisning 2018 Publicerad 2019-04-15 Kallelse Årsstämma i Bahnhof AB (publ) Publicerad 2019-04-15 Bahnhof deltar i #saveyourinternet i Stockholm på lördag 13 april Publicerad 2019-04-11 Internationella upphovsrättsligor gör nu entré i Sverige – nya utpressningsbrev är på väg Publicerad 2019-04-10 Bahnhof lanserar ny router för kunder med höga säkerhetskrav Publicerad 2019-04-01 Bahnhof uppmanar till nätaktion för att rädda internet! Publicerad 2019-03-29 Bahnhof har slagit unikt rekord i snabbast bredband till privatpersoner! Publicerad 2019-03-28 Bahnhofs öppna brev till Expressen II: Era argument har tillverkats av Säpos egna PR-maskineri Publicerad 2019-03-19 LEDIG TJÄNST: Drifttekniker till Managed Services i Sthlm, Gbg, Malmö, Borlänge eller Umeå Publicerad 2019-03-18 Såhär kommer EUs nya copyrightdirektiv leda till ”internets död” Publicerad 2019-03-13 Regeringens jakt på ”terrorister” i själva verket jakt på fildelare Publicerad 2019-03-12 LEDIG TJÄNST: Nätverkstekniker till Managed Networks i Stockholm Publicerad 2019-03-11 LEDIG TJÄNST: Accesskoordinator - accessnät. Stockholm Publicerad 2019-03-08 Nätverkstekniker till Internal Operations i Sthlm, Gbg eller Malmö Publicerad 2019-03-06 Bahnhofs öppna brev till Expressen: faktafel och rena lögner i er ledartext om datalagring Publicerad 2019-03-05 Bahnhof protesterar mot 5G-monopol – bjuder nu in allmänheten att hjälpa till Publicerad 2019-03-05 Regeringens användning av "abonnemangsuppgifter" - ett försök att undslippa EUs krav Publicerad 2019-03-04 LEDIG TJÄNST: Fibertekniker i Stockholm Publicerad 2019-03-04 LEDIG TJÄNST: Junior fibertekniker i Stockholm Publicerad 2019-03-04 LEDIG TJÄNST: CloudOps / Engineer i Sthlm, Gbg, Malmö, Umeå eller Borlänge Publicerad 2019-02-27 SENASTE NYTT: Omarbetat datalagringsdirektiv ännu ett försök att slippa undan EU-rätten Publicerad 2019-02-26 LEDIG TJÄNST: Real Time Manager i Borlänge eller Umeå Publicerad 2019-02-22 KFC väljer Bahnhofs atombombssäkra datacenter Pionen Publicerad 2019-02-21 Bahnhof testar 5G i Öppet Spektrum Publicerad 2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018 Publicerad 2019-02-19 LEDIG TJÄNST: DevOps-ingenjör i Sthlm, Borlänge, Gbg, Malmö eller Umeå Publicerad 2019-02-18 Vinnaren är utsedd - Com Hem har Sveriges dyraste bredband Publicerad 2019-02-15 EU-NYTT: Artikel 11 & 13 har förvärrats en sista gång Publicerad 2019-02-14 LEDIGA SOMMARJOBB: Teknisk kundtjänst i Borlänge och Umeå Publicerad 2019-02-12 Bahnhof har öppnat ytterligare en serverhall i Sparven, mitt i Malmö city Publicerad 2019-02-07 LEDIG TJÄNST: Junior installationstekniker i Stockholm Publicerad 2019-02-07 LEDIG TJÄNST: Installationstekniker i Stockholm Publicerad 2019-02-07 LEDIG TJÄNST: Nätverkstekniker till Managed Networks i Sthlm eller Gbg Publicerad 2019-02-06 LEDIG TJÄNST: Nätchef till Bahnhofs operatörsnät Publicerad 2019-02-06 ”Ny” regering och nya integritetskränkande lagar 2019 Publicerad 2019-01-29 LEDIG TJÄNST: Säljare med fokus på bostadsrättsföreningar, Malmö Publicerad 2019-01-22 LEDIG TJÄNST: Säljare med fokus på bostadsrättsföreningar, Göteborg Publicerad 2019-01-22 LEDIG TJÄNST: Drifttekniker Linux/virtualisering i Sthlm, Gbg, Malmö eller Borlänge Publicerad 2019-01-15 LEDIG TJÄNST: Säljare med fokus på bostadsrättsföreningar, Stockholm Publicerad 2019-01-14 LEDIGA TJÄNSTER: Kundtjänst - leverans & support i Borlänge Publicerad 2019-01-12 LEDIG TJÄNST: Drifttekniker - telefoni/UC i Stockholm eller Borlänge Publicerad 2019-01-09