Glömt lösenord/kundnummer? Klicka här för att beställa ett nytt!

Vi använder cookies. Läs mer om vår syn på sekretess.

Bahnhofs öppna brev till Expressen: faktafel och rena lögner i er ledartext om datalagring

Publicerad 2019-03-05 14:37


Expressens redaktion har i en ”osignerad ledartext” kommenterat S/MP-regeringens lagrådsremiss om datalagring vid brottsbekämpning och manat Bahnhof att ”ta sitt ansvar” i datalagringsfrågan. Bahnhof har anmält text och faktafel till chefredaktör Thomas Mattsson på Expressen. Texten bygger på en serie av argument som Bahnhofs bolagsjurist Wilhelm Dahlborn kommenterar och bemöter i tur och ordning.

Citat från ledartexten markeras med fet stil, Wilhelm Dahlborns kommentarer i enkel, oformaterad stil.

Domen från 2016 kan inte ha kommit som en överraskning. Det faktum att de svenska reglerna om datalagring skulle förklaras stå i strid med EUs stadga var en helt naturlig följd av EU-domstolens dom från 2014. Det är först den borgerliga regeringens fel och därefter S-regeringens fel att Sverige ännu inte har anpassat sin lagstiftning till EU-rättens krav. Liksom polisens envisa hållning att avvisa allt som liknar riktad lagring. All grov brottslighet och alla terrordåd som kunde ha stoppats med rätt lagstiftning under den här tiden är egentligen dessa regeringars och polisens eget fel.

Expressen: I väntan på en ny lag har datalagringen varit frivillig för teleoperatörerna.
Wilhelm Dahlborn: Vadå frivillig? Alla operatörer har en skyldighet enligt ePrivacy-direktivet och LEK att radera uppgifter som de inte längre behöver. Om en operatör skulle spara uppgifter för att tillgodose andra behov bryter man både mot svensk lag och EU-rätten. Polisens behov är underordnat svensk lag och EU-rätten.

E: Ibland har de obstruerat och vägrat lämna ut uppgifter; i andra fall har uppgifterna lämnats ut på ett sätt som har genererat tidsödande merarbete.
WD: Hur kan man “obstruera och vägra” något som är frivilligt? Det här verkar vara polisens egna uppgifter som Expressen okritiskt vidarebefordrar. Man frågar sig om det går att köpa ledarutrymme i Expressen.

E: På andra håll i Europa har problemet lösts för länge sedan.
WD: Jaså, vilka länder då? Och hur har “problemet lösts”? EU-domstolens domar gäller förstås alla medlemsländer. I Tyskland klubbades en ny lag 2017 och fick genast mothugg i EU-domstol. Det senaste jag har sett är att det är samma läge där nu som det är i Sverige. Många länder har enbart struntat i EU-domstolens dom och behållit sina gamla regler. Är det det som menas när man säger att “problemet lösts”? Vidare, om det nu vore så att alla andra länder hade “löst problemet” genom nya datalagringsregler och Sverige vore den fula ankungen så borde det rimligen ha nämnts i lagrådsremissen. Vad som gäller i andra länder förbigås istället med total tystnad. Den enda referensen till andra länders regler finns i remissens bilaga 4 som är en sammanfattning av Heuman-utredningen (SOU 2017:75). Där står“Flera länder har påbörjat analyser av Tele2-domen. I betänkandet redovisas gällande rätt och förändringsarbetet i Danmark, Finland, Tyskland, Belgien, Österrike och Portugal. Värt att notera är att översynerna ännu inte lett till lagstiftning i något land“.Mot denna bakgrund framstår Expressens uttalande om vad som gäller i andra länder som en renoch skär lögn.

E: Det är bara i Sverige som polisen och säkerhetstjänsten fortsätter att famla i blindo. Det har dessutom ställt till det för Säpo i samarbetet med andra länder, eftersom Sverige inte längre kan bidra med information på samma sätt som tidigare.
WD: Om polisen och Säpo famlar i blindo beror det på den egna inkompetensen, inte på att man inte får använda verktyg i strid med EUs rättighetsstadga. Och det här med att man inte “kan bidra med information”, vad är det för något? Är det där skon klämmer, att det man egentligen är ute efter är att nyttja lagrade uppgifter som en slags handelsvara i utbyte mot annan information? Utbyte med vem i så fall, och vad är det man får i utbyte? Och framför allt, vad är det för lagar och bestämmelser som reglerar det här utbytet

E: Förslaget kommer inte bara för sent; det är dessutom otillräckligt. 
WD: Det är inte Bahnhofs fel att förslaget kommer sent. Om man hade tillsatt en utredning om riktad lagring under 2014 då EU-domstolens första dom föll så hade antagligen en rad brott kunnat klaras upp som nu förblivit ouppklarade.

E: Säpo varnar för allvarliga konsekvenser av den otillräckliga lagringen. Redan tidigare rörde det sig om en ”minimilista”. Nu kommer exempelvis lokaliseringsuppgifter bara att lagras i två månader. 
WD: I den tyska lagen, som nu är “satt på vänt” efter ett domstolsbeslut, var lagringstiden 10 veckor. Varför skulle två månader vara för kort? Varför ska polisens och Säpos ineffektivitet och senfärdighet bestämma tidsgränserna för lagring? Mycket av den här klagosången ackompanjeras av krokodiltårar. I själva verket får de som de vill, men att framstå som nöjda är förstås helt uteslutet. Då har de ju inget att skylla på nästa gång det går snett.

E: 1) Det måste röra sig om grov brottslighet. 2) Det kommer att krävas tillstånd av en åklagare för att få tillgång till uppgifter. 3) Det är inte innehållet i samtalet, sms:et eller mejlet som sparas. 4) Det finns en skyldighet att informera berörda personer om att uppgifter har inhämtats.
WD: 1), 2) och 4) gäller inte för inhämtning av abonnentuppgifter. När det gäller 3) så är det knappast någon restriktion. Metadata är i de flesta fall betydligt bättre och tillförlitligare ur underrättelse och spaningssynpunkt. EU-domstolen har dessutom inte funnit att de här “restriktionerna” är tillräckliga. Själva lagringen i sig utgör en fara eftersom lagrade uppgifter alltid kan missbrukas av de som väljer att bryta mot reglerna eller riskera att genom intrång eller på annat sätt hamna i fel händer och utnyttjas för brottsliga ändamål.

E: Självfallet hotar denna lag integriteten hos dem som har begått exempelvis terrorbrott eller barnpornografibrott. Det är ju själva poängen - att de inte fritt ska kunna dölja sin brottslighet.
WD: Den som inte har något att dölja har inte heller något att riskera. Så kan man motivera varje form av övervakning och t.o.m. tortyr, och så sker vanligen också i allehanda stater som saknar ett demokratiskt styrelseskick. Det är inte det saken gäller. EU-domstolens dom och EUs stadga utgår ifrån historiska erfarenheter om att polisen och Säpo inte är några särskilt goda människor utan – liksom alla organisationer – är benägna att missbruka sin makt om de får för mycket av den varan. Det är därför makten måste begränsas även om det sker till priset av att enstaka brott inte går att förhindra eller beivra. Ett samhälle där brottsbekämpning alltid har prioritet framför allt annat är detsamma som en polisstat.

E: Teleoperatörer som Bahnhof och Tele2 måste ta sitt ansvar.
WD: Fel, det är Expressen som ska ta sitt ansvar och inte sälja ut ledarutrymme till antidemokratisk och dessutom lögnaktig propaganda. Om den här blaskan kallar sig liberal så är det en fet spottloska i ansiktet på alla som anser sig vara liberaler.


Wilhelm Dahlborn
Bolagsjurist, Bahnhof ABPresskontakt:
Jon Karlung 076 111 01 60


Läs mer:

2019-03-04: Regeringens användning av "abonnemangsuppgifter" - ett försök att undslippa EUs krav.

2019-02-26: SENASTE NYTT: "Omarbetat" datalagringsdirektiv ännu ett försök att slippa undan EU-rätten

2018-01-31: PTS säger emot sig själva om huruvida IP-adress är integritetskänslig eller inte

2018-01-12: Bahnhof ser allvarliga brister i regeringens datalagringsförslag

2017-10-13: Bahnhofs advokat är kritisk till regeringens nya utredning om datalagring

Fler nyheter från 2019

Bahnhof förlänger acceptfrist i erbjudandet till Elementicas aktieägare till 17/1 Publicerad 2019-12-25 Hur gör jag för att få ut mina pengar för uppköpet av Elementica? (uppdatering) Publicerad 2019-12-20 Utpressningsåret 2019 under summering – Telia lämnar ut flest till utpressare Publicerad 2019-12-20 LEDIG TJÄNST: Drifttekniker - telefoni/UC i Stockholm eller Borlänge Publicerad 2019-12-13 LEDIG TJÄNST: Installationstekniker till Bahnhof i Stockholm Publicerad 2019-12-10 Hur gör jag för att få ut mina pengar för uppköpet av Elementica? Publicerad 2019-12-09 LEDIG TJÄNST: Produktägare till Bahnhof i Stockholm Publicerad 2019-12-05 Kommuniké från extra bolagsstämma i Bahnhof AB den 3 december 2019 Publicerad 2019-12-03 LEDIG TJÄNST: Säljare med fokus på bostadsrättsföreningar, Malmö Publicerad 2019-11-25 Bahnhof söker framtidens ekonomichef i Stockholm! Publicerad 2019-11-20 Kallelse extra bolagsstämma Bahnhof AB (publ) Publicerad 2019-11-18 LEDIG TJÄNST: Nätverkstekniker till Managed Services i Göteborg Publicerad 2019-11-14 LEDIG TJÄNST: Tekniker till Bahnhofs världsberömda serverhallar i Sthlm Publicerad 2019-11-12 Bahnhof köper alla aktier i Elementica - bygger storskalig anläggning för framtidens molntjänster och kvantdatorer Publicerad 2019-11-12 Bahnhofs delårsrapport Q3, 2019 Publicerad 2019-11-12 Ledig tjänst: Drifttekniker med inriktning mot Linux och virtualisering Publicerad 2019-11-04 Underlag för stämmans beslut för återköp av aktier i Elementica AB (beslutsordning enligt 16a kap. 7§ ABL) Publicerad 2019-10-30 Bahnhof toppar i kundnöjdhet - nu har vi officiellt Sveriges nöjdaste privatkunder! Publicerad 2019-10-28 LEDIG TJÄNST: Linuxtekniker med inriktning mot coresystem i Stockholm Publicerad 2019-10-16 Post- och telestyrelsen vill tvinga operatörer att bryta mot EU-rätten – Bahnhof protesterar Publicerad 2019-10-15 BAHNHOF AVSLÖJAR: Operatörerna som lämnar ut dina uppgifter till utpressare 2019 Publicerad 2019-10-08 LEDIG TJÄNST: Leveranskoordinator i Stockholm Publicerad 2019-10-03 Bahnhof återinför utlämningsblanketten Publicerad 2019-10-01 Bahnhof inför datalagring, men endast i ”kassaskåpet” som inte är avsedd för upphovsrättsmaffian Publicerad 2019-09-30 LEDIG TJÄNST: NetDevOps-ingenjör i Stockholm Publicerad 2019-09-30 Bahnhof tackar DN och Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong Publicerad 2019-09-20 LEDIG TJÄNST: Installationstekniker till Bahnhof i Stockholm Publicerad 2019-09-18 #tbf En dag i Uppsala för 25 år sedan… Publicerad 2019-09-06 LEDIG TJÄNST: Supporttekniker i Umeå eller Borlänge. Publicerad 2019-09-03 LEDIG TJÄNST: NOC-tekniker i Umeå eller Borlänge Publicerad 2019-09-03 LEDIG TJÄNST: Senior nätverkstekniker i Sthlm, Gbg, Umeå eller Malmö Publicerad 2019-08-28 LEDIG TJÄNST: Säljare med fokus på bostadsrättsföreningar, Malmö Publicerad 2019-08-28 LEDIG TJÄNST: Företagssäljare till Bahnhof i Stockholm Publicerad 2019-08-26 Bahnhofs delårsrapport 2, 2019 Publicerad 2019-08-20 LEDIG TJÄNST: Kundtjänst - leverans & support i Umeå Publicerad 2019-08-19 KUNDINFORMATION: Internet blir allt mer osäkert – Bahnhof erbjuder beskyddartjänst Publicerad 2019-07-11 LEDIG TJÄNST: Nätverksinstallatör till Bahnhof i Stockholm Publicerad 2019-07-03 LEDIG TJÄNST: Installationstekniker till Bahnhof i Stockholm Publicerad 2019-07-03 KUNDINFORMATION: Var redo när åskan kommer. Publicerad 2019-07-01 LEDIG TJÄNST: Företagssäljare till Bahnhof i Stockholm Publicerad 2019-06-28 LEDIG TJÄNST: Junior drifttekniker till Bahnhof i Stockholm Publicerad 2019-06-28 LEDIG TJÄNST: Säljare med fokus på bostadsrättsföreningar, Malmö Publicerad 2019-06-28 LEDIG TJÄNST: Kundtjänst - leverans & support i Borlänge Publicerad 2019-06-25 LEDIG TJÄNST: Redovisningsansvarig Publicerad 2019-06-24 Riksdagen röstade igenom ”ny” datalagringslag – Bahnhof: den hör inte hemma i en demokrati Publicerad 2019-06-19 Bahnhof förtydligar: Vi har inte skickat IP-adresser till PTS Publicerad 2019-06-18 Bahnhof ger svar på tal: ”Majoriteten av befolkningen har inte begått några brott – det är dem vi skyddar” Publicerad 2019-06-14 #tbt: Vem var det som buda? Publicerad 2019-06-13 LEDIG TJÄNST: Löneadministratör (vikariat 1–1,5 år) Publicerad 2019-06-12 LEDIG TJÄNST: NOC-tekniker i Umeå eller Borlänge Publicerad 2019-06-07 NYA MASSUTSKICK PÅ GÅNG: Byt operatör för att slippa få ett utpressningsbrev Publicerad 2019-06-05 SÖKES: Bahnhof söker obegränsat med folk till telefoni, nät och kundservice Publicerad 2019-05-29 EU-valet 2019: Därför borde du rösta Publicerad 2019-05-26 LEDIGA TJÄNSTER: Linuxtekniker och systemutvecklare som vill revolutionera operatörsvärlden! Publicerad 2019-05-15 LEDIG TJÄNST: Nätinstallatör i Stockholm Publicerad 2019-05-15 Kommuniké från årsstämma i Bahnhof AB 2019 Publicerad 2019-05-14 2014 satte EU-domstolen stopp för massövervakning - nu vill EU-rådet införa det igen Publicerad 2019-05-13 LEDIG TJÄNST: Nätverkstekniker till Managed Networks i Stockholm Publicerad 2019-05-08 Bahnhofs delårsrapport 1, 2019 Publicerad 2019-05-07 Nu är Tyfon en del av Bahnhof på riktigt Publicerad 2019-05-02 Pensionär anklagas för fildelning och uppmanas betala 7000 kr - ”jag har aldrig laddat ned, jag är 75 år och kan inte mycket om data” Publicerad 2019-04-23 LEDIG TJÄNST: Leveranskoordinator i Stockholm Publicerad 2019-04-18 LEDIG TJÄNST: DevOps till Nätavdelningen i Stockholm Publicerad 2019-04-15 Bahnhofs årsredovisning 2018 Publicerad 2019-04-15 Kallelse Årsstämma i Bahnhof AB (publ) Publicerad 2019-04-15 Bahnhof deltar i #saveyourinternet i Stockholm på lördag 13 april Publicerad 2019-04-11 Internationella upphovsrättsligor gör nu entré i Sverige – nya utpressningsbrev är på väg Publicerad 2019-04-10 Bahnhof lanserar ny router för kunder med höga säkerhetskrav Publicerad 2019-04-01 Bahnhof uppmanar till nätaktion för att rädda internet! Publicerad 2019-03-29 Bahnhof har slagit unikt rekord i snabbast bredband till privatpersoner! Publicerad 2019-03-28 Bahnhofs öppna brev till Expressen II: Era argument har tillverkats av Säpos egna PR-maskineri Publicerad 2019-03-19 LEDIG TJÄNST: Drifttekniker till Managed Services i Sthlm, Gbg, Malmö, Borlänge eller Umeå Publicerad 2019-03-18 Såhär kommer EUs nya copyrightdirektiv leda till ”internets död” Publicerad 2019-03-13 Regeringens jakt på ”terrorister” i själva verket jakt på fildelare Publicerad 2019-03-12 LEDIG TJÄNST: Nätverkstekniker till Managed Networks i Stockholm Publicerad 2019-03-11 LEDIG TJÄNST: Accesskoordinator - accessnät. Stockholm Publicerad 2019-03-08 Nätverkstekniker till Internal Operations i Sthlm, Gbg eller Malmö Publicerad 2019-03-06 Bahnhof protesterar mot 5G-monopol – bjuder nu in allmänheten att hjälpa till Publicerad 2019-03-05 Regeringens användning av "abonnemangsuppgifter" - ett försök att undslippa EUs krav Publicerad 2019-03-04 LEDIG TJÄNST: Fibertekniker i Stockholm Publicerad 2019-03-04 LEDIG TJÄNST: Junior fibertekniker i Stockholm Publicerad 2019-03-04 LEDIG TJÄNST: CloudOps / Engineer i Sthlm, Gbg, Malmö, Umeå eller Borlänge Publicerad 2019-02-27 SENASTE NYTT: Omarbetat datalagringsdirektiv ännu ett försök att slippa undan EU-rätten Publicerad 2019-02-26 LEDIG TJÄNST: Real Time Manager i Borlänge eller Umeå Publicerad 2019-02-22 KFC väljer Bahnhofs atombombssäkra datacenter Pionen Publicerad 2019-02-21 Bahnhof testar 5G i Öppet Spektrum Publicerad 2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018 Publicerad 2019-02-19 LEDIG TJÄNST: DevOps-ingenjör i Sthlm, Borlänge, Gbg, Malmö eller Umeå Publicerad 2019-02-18 Vinnaren är utsedd - Com Hem har Sveriges dyraste bredband Publicerad 2019-02-15 EU-NYTT: Artikel 11 & 13 har förvärrats en sista gång Publicerad 2019-02-14 LEDIGA SOMMARJOBB: Teknisk kundtjänst i Borlänge och Umeå Publicerad 2019-02-12 Bahnhof har öppnat ytterligare en serverhall i Sparven, mitt i Malmö city Publicerad 2019-02-07 LEDIG TJÄNST: Junior installationstekniker i Stockholm Publicerad 2019-02-07 LEDIG TJÄNST: Installationstekniker i Stockholm Publicerad 2019-02-07 LEDIG TJÄNST: Nätverkstekniker till Managed Networks i Sthlm eller Gbg Publicerad 2019-02-06 LEDIG TJÄNST: Nätchef till Bahnhofs operatörsnät Publicerad 2019-02-06 ”Ny” regering och nya integritetskränkande lagar 2019 Publicerad 2019-01-29 UTPRESSNINGSÅRET 2018: Antal drabbade tio gånger fler i Sverige än i USA Publicerad 2019-01-23 LEDIG TJÄNST: Säljare med fokus på bostadsrättsföreningar, Malmö Publicerad 2019-01-22 LEDIG TJÄNST: Säljare med fokus på bostadsrättsföreningar, Göteborg Publicerad 2019-01-22 LEDIG TJÄNST: Drifttekniker Linux/virtualisering i Sthlm, Gbg, Malmö eller Borlänge Publicerad 2019-01-15 LEDIG TJÄNST: Säljare med fokus på bostadsrättsföreningar, Stockholm Publicerad 2019-01-14 LEDIGA TJÄNSTER: Kundtjänst - leverans & support i Borlänge Publicerad 2019-01-12 LEDIG TJÄNST: Drifttekniker - telefoni/UC i Stockholm eller Borlänge Publicerad 2019-01-09