Glömt lösenord/kundnummer? Klicka här för att beställa ett nytt!

Vi använder cookies. Läs mer om vår syn på sekretess.

Bahnhof toppar i kundnöjdhet - nu har vi officiellt Sveriges nöjdaste privatkunder!

Publicerad 2019-10-28 11:33

Bahnhof har högst kundnöjdhet av alla svenska operatörer, enligt Svenskt Kvalietsindex färska undersökning av svenska bredbandskunder. 

Visa mer

Post- och telestyrelsen vill tvinga operatörer att bryta mot EU-rätten – Bahnhof protesterar

Publicerad 2019-10-15 13:37

Den 1 oktober 2019 trädde stora delar av Sveriges nya datalagringslag i kraft. Den 1 april 2020 ska steg 2 börja gälla. Bahnhof kritiserar nu förslaget i ett remissyttrande till Post- och telestyrelsen.

Visa mer

BAHNHOF AVSLÖJAR: Operatörerna som lämnar ut dina uppgifter till utpressare 2019

Publicerad 2019-10-08 08:15

Bahnhof visar hur enkelt det är att få ut dina kunduppgifter, och avslöjar vilka svenska operatörer som lämnar ut mest uppgifter om sina kunder.

Visa mer

Bahnhof återinför utlämningsblanketten

Publicerad 2019-10-01 13:37

För att säkerställa att Bahnhof lämnar ut abonnentuppgifter på ett rättssäkert sätt har vi valt att återinföra utlämningsblanketten. Det gör vi för att vi och våra kunder ska vara trygga med att vi följer lagen på ett korrekt sätt och endast lämnar ut abonnentuppgifter till brottsbekämpande myndigheter i enlighet med LEK, Lagen om Elektronisk Kommunikation.

Visa mer

Bahnhof inför datalagring, men endast i ”kassaskåpet” som inte är avsedd för upphovsrättsmaffian

Publicerad 2019-09-30 13:37

Inte nog med att upphovsrättsmaffian och stora molnjättar övervakar och sparar data om dig så ska nu den svenska staten göra detsamma från 1 oktober 2019. Till sin hjälp har de beordrat Sveriges tele- och internetleverantörer att spara all person- och trafikdata så att polisen kan komma åt informationen – utan att det finns misstanke om allvarligt brott.

Visa mer

Bahnhof tackar DN och Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong

Publicerad 2019-09-20 16:05

Med anledning av dagens publicering av en ”annons” från Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong i DN, vill Bahnhof ödmjukt tacka både DN och Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong för påminnelsen om det finns länder som inte litar på sitt folk eller demokrati.

Visa mer

#tbf En dag i Uppsala för 25 år sedan…

Publicerad 2019-09-06 13:37

I år blir Bahnhof 25 år, och även om vi gillar att hela tiden blicka framåt så är det med värme och värdighet som vi ser tillbaka på oss själva och den tid som var då.

Visa mer

Riksdagen röstade igenom ”ny” datalagringslag – Bahnhof: den hör inte hemma i en demokrati

Publicerad 2019-06-19 13:23

Den nya datalagringslagen börjar gälla 1 oktober 2019. Men särskilt ny är den inte, den skiljer sig knappt från den svenska datalagringslagstiftningen som EU-domstolen ogiltigförklarade 2016 eftersom den stred mot EU-rätten för att den utgjorde ett allvarligt intrång i privatlivet, ändå vill justitieutskottet utöka datalagringen ännu mer.

Visa mer

Bahnhof förtydligar: Vi har inte skickat IP-adresser till PTS

Publicerad 2019-06-18 12:10

Angående PTS förfrågan till Bahnhof om adressuppgifter. PTS har skickat begäran om redovisning om fastighetsadresser till alla operatörer i Sverige. Förfrågan avser inte IP-adresser eller koppling mellan IP-adress och abonnent, eller personuppgifter.

Visa mer

Bahnhof ger svar på tal: ”Majoriteten av befolkningen har inte begått några brott – det är dem vi skyddar”

Publicerad 2019-06-14 14:26

Politiker från både vänster och höger angriper Bahnhof i datalagringsdebatten med argument som bygger på överdrifter och till viss del rena lögner. Bahnhof bemöter anklagelserna i tur och ordning.

Visa mer